aktuality

LESY SR, š.p. definitívne povedie Ing. Tomáš Čuka

Generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tomáš Čuka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Definitívne riešenie obsadenia funkcie generálneho riaditeľa š.p. LESY SR vzišlo z výberového konania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Spomedzi dvoch kandidátov získal lepšie hodnotenie Ing. Tomáš Čuka. Bol poverený vedením podniku od 27. 11. 2020 do 28. 2. 2021. Následne bol dočasne poverený vedením podniku JUDr. Ján Golian – organizačný riaditeľ š.p. LESY SR od 1. 3. 2021 až do skončenia nového výberového konania.

Tento výsledok výberového konania oprávnil ministra Ing. Jána Mičovského, CSc. aby do funkcie definitívne uviedol Ing. Tomáša Čuku. Podľa jeho vyjadrenia potvrdil, že počas výberového konania preukázal schopnosť analytického a strategického myslenia, dokladoval manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť v rozhodovaní, výkonnosť a predovšetkým znalosti z lesníckej politiky Slovenska.

Vízia rozvoja podniku aktívne reflektuje na klimatické zmeny a nutnosť zmeny v obhospodarovaní a správe významného slovenského prírodného bohatstva. LESY SR š.p. obhospodarujú 900 tisíc hektárov lesných pozemkov, čo je 45 % pôdneho fondu Slovenska a zamestnávajú cca 3600 pracovníkov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina