školy

Nový investičný zámer Kronospanu prinesie benefity aj školám

Kronospan, s.r.o.
Sídlo spoločnosti Kronospan, s.r.o. Zvolen. Foto: archív Kronospan, s.r.o.
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzercia

Zvolenská spoločnosť Kronospan, s.r.o. plánuje rozšíriť svoje portfólio o výrobu drevovláknitých MDF dosiek s kapacitou 450-tisíc metrov kubických vyrobených dosiek ročne. Zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva, že investor predpokladá náklady na realizáciu novej výroby v rozsahu približne 120 miliónov eur. Nová výroba by mala poskytnúť 130 nových pracovných miest.

Realizáciou zámeru sa zvýši konkurencieschopnosť a ekonomická udržateľnosť spoločnosti na európskych a svetových trhoch. Výrobou nového produktu bude zabezpečené spracovanie domácej drevnej suroviny v komodite vlákninového dreva a opätovné zhodnotenie vysoko kvalitného recyklovateľného drevného materiálu.

Nemá však len technologický a rozvojový rozmer, pretože zo zavedenia inovatívnych technológií budú profitovať aj partnerské vzdelávacie, akademické a vedecké inštitúcie. Už piaty rok totiž spoločnosť Kronospan, s.r.o. Zvolen (do 30. 09. 2019 názov Bučina DDD, spol. s r.o.) cez nadáciu Kronospan Foundation podporuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo na SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Zo spolupráce profituje nielen škola a jej žiaci, ale aj zamestnávateľ, ktorý môže ovplyvniť výchovu a vzdelanie svojich budúcich zamestnancov, ako to potvrdzuje aj Ing. Pavel Laššák, riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene: „So záujmom a zároveň s potešením vnímam rozšírenie spracovateľských technológií drevnej suroviny v podmienkach spoločnosti Kronospan s.r.o. vo Zvolene. Vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave žiakov, ale aj pedagógov školy, je určite výhodou mať strategického zamestnávateľa v drevospracujúcom priemysle hneď „za plotom“ (sídlo školy a Kronospanu sú situované vedľa seba na Lučeneckej ceste vo Zvolene). Vytvárajú sa tým rôzne možnosti oboznamovania sa s aktuálnymi a modernými (Priemysel 4.0) výrobnými procesmi pri spracúvaní dreva formou odborných exkurzií, odbornej praxe žiakov, stáží a pod. priamo v reálnych výrobných podmienkach. Ako sa u nás hovorí: „Je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť“. Ďakujem spoločnosti Kronospan za tieto benefity a podporu našej školy.“

Okrem zvolenskej „drevárky“ využíva možnosti podpory Kronospanu aj Technická univerzita vo Zvolene na spoluprácu pre vedu a výskum, ale aj vzdelávanie budúcich technológov pre iné prevádzky spoločnosti Kronospan. Nedá sa nespomenúť ani SOŠ technická vo Zvolene, ktorá cez zmluvu o spolupráci pre Kronospan pripravuje kvalifikovaných elektrikárov či strojárov. Možnosti uplatnenia pre študentov a absolventov vysokoškolského štúdia ponúka aj spoločnosť Kronovision, s.r.o. v prostredí medzinárodného tréningového centra v oblasti interného auditu, controllingu, rozvoja zručností v témach IT helpdesk a Java development.

Už spomínaná investícia teda prinesie profit celému, i širšiemu regiónu. Výstavba novej prevádzky umožní rozšíriť výrobný program závodu o drevovláknité dosky strednej hustoty, medzinárodne označované skratkou MDF (medium density fibreboard) v hrúbkovom rozmedzí od 6 do 38 mm a v rozsahu hustoty 600 až 900 kg/m3, určené najmä pre použitie v nábytkárskom a stavebnom priemysle. „Každou investíciou do nových technológií vytvárame priestor napredovať a zdokonaľovať sa. Veľmi dôležitou súčasťou pokroku je vzdelávanie, akademický výskum a profilovanie odborníkov v danej oblasti,“ dodáva Ing. Daniel Huliak, konateľ spoločnosti Kronospan, s.r.o.

Investíciu plánujú realizovať vo svojom výrobnom areáli umiestnenom v priemyselnej zóne na východe mesta Zvolen. Termín začatia výstavby je plánovaný do dvoch rokov po získaní právoplatného stavebného povolenia, výstavba má trvať 18 mesiacov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina