výstavy

Reorganizácie v drevospracujúcom odvetví Slovenska

HistoriaVHJ
Areál základného závodu Smrečina, š.p. Banská Bystrica, v popredí s prevádzkou výroby drevovláknitých dosiek tzv. „mokrým spôsobom“
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Agrárne Slovensko sa po 2. svetovej vojne vydalo na cestu budovania priemyslu. Drevospracujúce odvetvie malo už niekoľko závodov so zastaranými strojmi, ktoré potrebovali nevyhnutnú technologickú obnovu. Ľudia najmä v podhorských oblastiach boli odhodlaní pracovať a vlastnými rukami budovať nové závody.

1946 – 1948
Znárodňovanie drevopriemyslu prebiehalo v dvoch etapách. Od 1. januára 1946 bol zriadený celoštátny ústredný orgán pre drevársky priemysel „Československé závody drevospracujúce, národný podnik“ so sídlom v Prahe. Na Slovensku s tým istým zameraním vytvorili oblastný orgán „Drevárske závody na Slovensku, n. p.“ so sídlom v Bratislave. V prvej etape znárodnenia boli na Slovensku vytvorené 3 národné podniky: Drevoúnia, n. p. Žilina, Drevoindustria, n. p. Bratislava a Drevokombinát, n. p. Košice.

So znárodnenými závodmi ešte súbežne pracoval aj súkromný sektor. Drevoúnia n. p. mala závody Turany n/Váhom, Poprad, Kežmarok, Hranovnica, Hrabušice, Spišské Podhradie, Tisovec, Diviaky, Hliník n/Hronom, Hodruša, Kru­pina a Podolínec. Drevoindustria, n. p. riadila závody Bratislava, Martin, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Veľká Bytča, Fiľakovo, Žilina, Ružomberok, Topoľčany a Uhrovec. Do Drevokombinátu, n. p. patrili závody Banská Bystrica a Krásna nad Hornádom.

V roku 1948 sa začala druhá etapa znárodňovania, čím sa počet závodov v podnikoch postupne zvyšoval. V druhej etape vzniklo ďalších 5 národných podnikov. Celé Slovensko sa podľa zásady, aby sa celá úžitková guľatina spracovala na mieste výskytu, rozdelilo na určité surovinové gravitačné zóny, v centre ktorých zostali alebo sa začali budovať piliarske závody.

Na báze ihličnatej guľatiny boli vytvorené tri podniky – Drevoúnia v Žiline, Tatranské píly v Poprade a Pohronské píly v Brezne. Na báze listnatej guľatiny dva drevokombináty – Drevokombinát, n. p. Košice a Bučina, n. p. Zvolen.

1950 – 1958
Toto obdobie bolo poznačené viacerými organizačnými zmenami, ktoré smerovali k postupnému odčleneniu súkromnej hospodárskej sféry od štátnej. Z tzv. hlavných správ, ktoré boli pri ministerstvách, sa operatívne i koncepčné riadenie prenieslo na výrobno-hospodárske jednotky (VHJ). Od 1. apríla 1958 vzniklo ZDP – Združenie drevárskych podnikov v Žiline, od 1. januára 1961 boli z neho vybraté nábytkárske podniky a začlenené do pôsobnosti celoštátnej VHJ: Nábytkářský průmysl Brno.

1969
Následne od 1. januára 1969 vznikli Podniky drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, generálne riaditeľstvo Žilina, kde sa vrátili aj nábytkárske podniky z Brna. Od 1. januára 1970 potom vznikla Drevoúnia – Drevársky a nábytkársky priemysel GR Žilina. Od 1. januára 1974 bola z GR odčlenená zahranično-obchodná činnosť a vznikla Drevounia PZO Bratislava.

Žilinská VHJ tak dostala konečnú „podobu“: DNP – Drevársky a nábytkársky priemysel, trust podnikov, generálne riaditeľstvo. V tom čase pracovalo v odvetví drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku 42 tisíc pracovníkov, Lignoprojekt zamestnával 390, ŠDVU 500 pracovníkov, na GR v Žiline bolo 250 pracovníkov.

Do organizačnej štruktúry VHJ patrili podniky, ďalej členené na závody:

 • Západoslovenské nábytkárske závody (ZNZ), n. p. Bratislava – 5: Bratislava, Malacky, Galanta, Trenčín, Brezová pod Bradlom
 • Mier (MI), n. p. Topoľčany – 9: Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Nitra, Levice, Lučenec, Fiľakovo, Ilava
 • Tatra nábytok (TN), n. p. Pravenec – 5: Pravenec, Martin, Kamenec pod Vtáčnikom, Prievidza, Turčianske Teplice
 • Nový domov (ND), n. p. Spišská Nová Ves – 6: Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Malužiná, Sabinov, Kráľová Lehota, Vysoká nad Kysucou
 • Drevoindustria (DI), n. p. Žilina – 8: Žilina, Bytča – Súľov, Bytča, Pezinok, Varín, Oravský Podzámok, Oravská Polhora, Strojný závod Žilina
 • Drevina (DA), n. p. Turany nad Váhom – 6: Turany nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Predmier, Strojný závod Turany
 • Bučina (BU), n. p. Zvolen – 4: Zvolen, Vinica, Žiar nad Hronom, Krupina
 • Smrečina (SM), n. p. Banská Bystri­ca – 11: Banská Bystrica, Polomka, Puka­nec, Červená Skala, Brezno – Hálny, Čierny Balog, Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa, Michalová, Jánošovka, Banská Bystrica Zápalkáreň
 • Preglejka (PA), n. p. Žarnovica – 2: Žarnovica, Kráľová Lehota
 • Piloimpregna (PI), n. p. Košice – 6: Košice, Drevokombinát Šariš Prešov, Podolínec, Kružlov, Ulíč, Muráň
 • Kysucké drevárske závody (KDZ), n. p. Krásno nad Kysucou – 2: Krásno nad Kysucou, Oščadnica
 • Drevona (DO), n. p. Žilina – sídlo podniku bolo pôvodne v Bratislave, neskôr prenesené do Žiliny (do areálu generálneho riaditeľstva) s 57 odbytovými strediskami na území SR, 3 maloobchodnými predajňami a Domom nábytku v Bratislave – Rači.
 • EKORG Žilina – účelový podnik ako kompletné výpočtové stredisko pre všetky podniky.

1989
V predvečer nežnej revolúcie – k 1. máju 1989 – boli zrušené tzv. stredné články riadenia – generálne riaditeľstvá a podniky boli pod priamym riadením zakladateľa, ktorým bolo príslušné ministerstvo. Novovzniknuté š. p. vytvorili z pôvodných podnikov, niektoré len z odčlenených závodov. V ďalších rokoch nasledovala etapa tzv. veľkej privatizácie, ktorej výsledkom bolo odčlenenie závodov a prevádzok a ďalšie fázy prechodu výroby do rúk súkromných podnikateľov. Od toho už bol len krok k totálnej reorganizácii drevospracujúceho priemyslu.

Charakteristika vtedajších štátnych podnikov pred 3 desaťročiami (1991)

 • Bučina, š.p. Zvolen zamestnáva 2650 pracovníkov, riadi závody Zvolen, Vinica, Žiar n/Hronom, Krupina na spracovanie listnatej drevnej hmoty.
 • Bukóza, š.p. Vranov nad Topľou má charakter kombinátu, keď spracováva bukovú drevnú surovinu chemickým a mechanickým spôsobom. Ako prvý kombinát v Európe využíva bukové drevo bezo zvyšku. V areáli je závod chemickej výroby (celulózka), závod drevárskej výroby (píla a preglejkáreň), od roku 1982 závod Nábytkáreň na výrobu sedacieho nábytku. Zamestnáva 3500 pracovníkov.
 • Celprojekt Ružomberok založený v roku 1952, zamestnáva 250 pracovníkov ako projektovo-inžinierska organizácia orientovaná na priemyslovú investičnú výstavbu pre odvetvie výroby celulózy a papiera, ekologické, občianske a verejné stavby.
 • COSMOS – podnik kefárskej výroby Bratislava vyrába zubné kefky, galantérne kefy, špeciálne technické kefy pre priemysel, maliarske štetky. Zamestnáva v širšom centre Bratislavy 210 pracovníkov. Tradícia výroby začala v roku 1832.
 • Drevina, š.p. Turany vyrába okná, dvere, ostatnú stavebnú výrobu z masívneho dreva, krovy, ihličnaté rezivo, debniace drevené dielce. Samostatný závod je zameraný na strojársku výrobu pre drevárske závody. Zamestnáva 900 pracovníkov.
 • Drevoindustria, š.p. Žilina pri spracovaní ihličnatej guľatiny na rezivo a finalizáciu piliarskej výroby je zamestnaných 2644 pracovníkov. Produkcia drevostavieb (športové haly, drevosklady, poľnohospodárske stavby), lepené väzníky rovné a oblúkové do rozponu 25 m. Riadi ojedinelú výrobu zimných športových potrieb – lyže (licencia s firmou Atomic), sánky, hokejky. Vo zväzku má špecializovaný strojársky závod.
 • Drevokombinát, š.p. Pezinok plánoval v roku 1992 uzatvorenie kombinátneho charakteru podniku pre komplexné využitie drevnej hmoty. Pri finalizácii piliarskej výroby a zavedením novej výroby veľkoplošných podlahových panelov a výroby tvarovaných preglejok pracuje 623 zamestnancov.
 • Drevokombinát, š.p. Šariš zamestnáva 700 pracovníkov pri výrobe drevotrieskových dosiek brúsených a obojstranne laminovaných. Začal vyrábať lepené drevené dielce nadpájané na hrúbku a dĺžku na linke GreCon.
 • Drevona, š.p. Žilina vykonáva zásobovaciu a odbytovú činnosť v SR prostredníctvom 57 odbytových stredísk a 3 maloobchodných predajní, má aj 3 výrobné strediská na produkciu bytových doplnkov. Celkom zamestnáva 1050 pracovníkov.
 • Drevonábytok, š.p. Žilina založený v roku 1990 na výrobu skriňového nábytku. Zamestnáva 813 pracovníkov.
 • Drevorez, š.p. Turzovka založený v roku 1990 s výrobou profilovo hobľovaných dosiek 1000 m3 ročne, kostry na sedacie súpravy 20 tis. ks ročne, palety a paletové nadstavby 30 tis. ks ročne, drevené regály 45 tis. ks ročne, rezivo 40 tis. m3 ročne. Zamestnáva 300 pracovníkov.
 • Drevostol, š.p. Prešov zamestnáva 270 pracovníkov pri výrobe okien a balkónových dverí celodrevených a kombinovaných drevo – hliník, aj pri výrobe paluboviek.
 • Dužina, š.p. Banská Štiavnica pokračuje vo výrobe drevených sudov (dubové, agátové) a dubových sudov na koňak s objemom 225 l väčšinou na export.
 • Dyháreň, š.p. Bánovce nad Bebravou vyrába troj a päťvrstvové laťovky so stredovým jadrom, latopol opláštený tenkou drevotrieskovou doskou, okrasné dyhy krájané, zosadenky a hrany z exotických drevín, podlahové tabule. Zamestnáva 320 pracovníkov.
 • Harmanecké papierne, a.s. Harmanec má hlavný podnikateľský zámer na hygienické výrobky na báze 100 % zberového papiera, zamestnáva 1317 pracovníkov.
 • Chemicelulóza, š.p. Žilina pri výrobe bielenej bukovej a sulfitovej buničiny, tissue papiera, toaletného papiera, buničinovej lepenky zamestnáva 810 pracovníkov.
 • Juhoslovenské celulózky a papierne, š.p. Štúrovo vyrába prepravné obaly z hladkých a vlnitých lepeniek pre odvetvia potravinárskeho, elektrotechnického, nábytkárskeho a spotrebného priemyslu. Výroba strešných krytín, hydroizolačných pásov na báze asfaltu, protihlukových a antivibračných fólií pre automobilový priemysel. Zamestnáva 3650 pracovníkov.
 • IDEA, š.p. Nitra pri výrobe a vlastnom predaji nábytku pracuje 714 zamestnancov.
 • Kysucké drevárske závody, š.p. Krásno nad Kysucou má 963 zamestnancov pri stavebno-stolárskej výrobe zdvojených otváracích okien, montovaných stavieb. Po modernizácii prírezovne linkou Dimter vyrábajú lepené drevené lamely.
 • Lesoconsult, š.p. Bratislava zabezpečuje výskumnú, konzultačno-poradenskú činnosť, marketingové služby pre drevospracujúci priemysel a lesné hospodárstvo.
 • Linapo, š.p. Liptovský Mikuláš nadväzuje na tradíciu nábytkárskej výroby v štyroch prevádzkach, pripravuje sa na presun časti výrobného programu do novovybudovaného závodu. Zamestnáva 753 pracovníkov.
 • MIER, š.p. Topoľčany je najväčším nábytkárskym podnikom, výroba je sústredená v piatich závodoch so širokým sortimentom nábytku a výrazným exportom kuchynského a rustikálneho nábytku.
 • Mierovan, š.p. Hlohovec zamestnáva 365 pracovníkov pri výrobe nábytku.
 • Nábytkáreň, š.p. Trenčín s výrobou čalúneného a dreveného nábytku má 285 pracovníkov.
 • Novona, š.p. Fiľakovo má 761 pracovníkov pri výrobe kuchynských liniek (vrátane do bytov v panelákoch).
 • Nový domov, š.p. Spišská Nová Ves s 3 odštepnými závodmi vyrába široký sortiment dreveného a čalúneného nábytku, zamestnáva 1680 pracovníkov.
 • Piloimpregna, š.p. Košice spracováva listnatú a ihličnatú guľatinu a finalizuje výrobky z reziva pre potreby výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, má 1900 zamestnancov vo viacerých závodov východného Slovenska.
 • Preglejka, š.p. Žarnovica vyrába arodýhy, zosadenky dýh, tvarované preglejky, montované priestorové priečky do drevodomov, montované drevostavby, mozaikové parkety. Zamestnáva 1400 pracovníkov.
 • SANAS, š.p. Sabinov vyrába dyhovaný nábytok a sortiment stolov na báze masívneho dreva, vo výrobe pracuje 650 pracovníkov.
 • Severoslovenské celulózky a papierne, š.p. Ružomberok zamestnávajú 3670 pracovníkov pri výrobe vlákniny, papiera, kartónu, lepeniek.
 • Slavošovské papierne, š.p. Slavošovce produkujú drevovinu, školské zošity a bloky, grafické bezdrevné a stredno-jemné papiere.
 • Slovpap, š.p. Bratislava má 267 zamestnancov, ktorí kompletizujú skladový nákup a predaj výrobkov papierenského priemyslu.
 • Smrečina, š.p. Banská Bystrica má v sídle podniku závod na výrobu drevovláknitých dosiek, piliarsky závod, závod na výrobu zápaliek; piliarske závody Štiavnička, Jánošovka, Hálny, Gašparovo, Polomka, Červená Skala, Kubická, Hnúšťa, Kokava, Úľanka; Pukanec – závod na výrobu laboratórneho nábytku, Polomka – novobudovaný drevokombinát na výrobu drevotrieskových dosiek, latoviek, prírezov a obalov.
 • Tatra nábytok, š.p. Pravenec so 100-ročnou tradíciou výroby ohýbaných stoličiek v Martine a 50-ročnou výrobou v Pravenci. Pri výrobe nábytku má 3500 zamestnancov.
 • Turčianske drevárske závody, š.p. Turany má 1409 zamestnancov na produkciu stavebno-stolárskych výrobkov a drevovláknitej dosky v 7 výrobných závodoch.
 • UNA, š.p. Pukanec zameraný na výrobu laboratórneho nábytku a kancelárskych stolov zamestnáva 530 pracovníkov.
 • Výskumný a vývojový ústav Drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p. Bratislava podporuje výskum a vývoj produktov a výrobných realizačných procesov v odvetví, má 138 zamestnancov.
 • Západoslovenské nábytkárske závody, š.p. Bratislava majú 2260 pracovníkov v 7 odštepných závodoch v 4 mestách západného Slovenska. Vyrába nábytok z dreva a ostatných hmôt, poskytuje montážne služby pre zariaďovanie interiérov. Vyrába kefárske výrobky.

Celé odvetvie spracovania dreva si v turbulentnom období s cieľom lepšieho zvládnutia výrobných, odbytových a personálnych problémov založilo zamestnávateľský Zväz drevárskeho, nábytkárskeho a celulózovo-papierenského priemyslu (ZDNCPP SR). Po nevyvážených zámeroch jednotlivých odvetví si podniky celulózo-papierenského priemyslu vytvorili samostatný zamestnávateľský zväz (ZCPP SR) v roku 1996 a následne aj drevárske a nábytkárske podniky založili Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) 15. apríla 1997.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina