aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. února 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců větracích systémů, strojních zařízení, malých plavidel, čalouněného nábytku, podlahovin a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 8. 3. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 06, 14, 19, 32, 34, 72, 73, 80, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 01 0132 • Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 2: Opatření ke snižování hluku (PMD: EN ISO 11690-2:2020 + ISO 11690-2:2020)
ČSN č.ú. 01 0133 • Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 1: Strategie snižování hluku (PMD: EN ISO 11690-1:2020 + ISO 11690-1:2020)
• ČSN č.ú. 06 0009 • Energetická náročnost budov – Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 – Obecné zásady – Modul M1-7 (PMD: EN 17423:2020)
• ČSN č.ú. 14 0006 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (PMD: EN 378-1:2016+A1:2020)
• ČSN č.ú. 14 0007 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob (PMD: EN 378-3:2016+A1:2020)
• ČSN č.ú. 19 0009 • Bezpečnost strojních zařízení – Stroje na laserové zpracování – Část 1: Bezpečnostní požadavky na laser (PMD: EN ISO 11553-1:2020/A11:2020)
• ČSN č.ú. 32 0012 • Malá plavidla – Zorné pole z kormidelního stanoviště (PMD: EN ISO 11591:2020 + ISO 11591:2020)
• ČSN č.ú. 32 0013 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích (PMD: EN ISO 12215-10:2020 + ISO 12215-10:2020)
• ČSN č.ú. 32 0014 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5 (PMD: EN ISO 12215-7:2020 + ISO 12215-7:2020)
• ČSN č.ú. 32 0015 • Malá plavidla – Základní údaje (PMD: EN ISO 8666:2020 + ISO 8666:2020)
• ČSN č.ú. 34 0069 • Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (změna ČSN 34 2710:2011)
• ČSN č.ú. 34 0070 • Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení (PMD: EN 54-3:2014+A1:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0039 • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace (PMD: EN 16977:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0040 • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace (PMD: EN 16977:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0041 • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace (PMD: EN 16977:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0042 • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné vakuové izolační panely (VIP) – Specifikace (PMD: EN 17140:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0133 • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace (PMD: EN ISO 12999-1:2020 + ISO 12999-1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0038 • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině – Část 2: Zkouška za určených podmínek Základní zkouška (PMD: EN ISO 12958-2:2020 (CPR) + ISO 12958-2:2020)
• ČSN č.ú. 80 0039 • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině – Část 1: Základní zkouška (PMD: EN ISO 12958-1:2020 (CPR) + ISO 12958-1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0040 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu) (PMD: EN ISO 1833-12:2020 + ISO 1833-12:2020)
• ČSN č.ú. 80 0041 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové) (PMD: EN ISO 1833-18:2020 + ISO 1833-18:2020)
• ČSN č.ú. 80 0042 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 26: Směsi melaminu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí) (PMD: EN ISO 1833-18:2020 + ISO 1833-26:2020)
• ČSN č.ú. 80 0043 • Textilní vlákna – Stanovení pevnosti a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu (PMD: EN ISO 5079:2020 + ISO 5079:2020)
• ČSN č.ú. 80 0044 • Geosyntetika – Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy (PMD: EN 12225:2020)
• ČSN č.ú. 80 0045 • Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií ke žmolkování povrchu, rozvláknění nebo plstnatění – Část 3: Metoda s použitím komorového žmolkovacího přístroje (PMD: EN ISO 12945-3:2020 + ISO 12945-3:2020)
• ČSN č.ú. 80 0046 • Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií ke žmolkování povrchu, rozvláknění nebo plstnatění – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale (PMD: EN ISO 12945-2:2020 + ISO 12945-2:2020)
• ČSN č.ú. 80 0047 • Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií ke žmolkování povrchu, rozvláknění nebo plstnatění – Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory (PMD: EN ISO 12945-1:2020 + ISO 12945-1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0048 • Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií ke žmolkování povrchu, rozvláknění nebo plstnatění – Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo plstnatění (PMD: EN ISO 12945-4:2020 + ISO 12945-4:2020)
• ČSN č.ú. 83 0085 • Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování – Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (PMD: EN ISO 7250-1:2017 + ISO 7250-1:2017)
• ČSN č.ú. 91 0015 • Pružné textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace (PMD: EN ISO 10874:2012/A1:2020 + ISO 10874/Amd.1:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 01, 06, 14, 19, 32, 73, 91, č.ú. 72 0039, 80 0038, 80 0039 a 80 0044:
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 34: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15. 110 00 Praha 1
• č.ú. 72 0040 – 72 0042:
Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• č.ú. 80 0040 – 80 0043, 80 0045 – 80 0048, 83,0085: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina