aktuality

Tradičné ľudové remeslá očami detí

Model ako inšpirácia pre detské práce
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Po dvoch rokoch sa deti ZŠ môžu opäť zapojiť do súťaže „V krajine remesiel“. Súťaž organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) každé dva roky. Do 8. ročníka sa môžu prihlásiť do 15. apríla 2021. Do tohto termínu musia dodať aj súťažné výrobky a výtvarné práce. Súťažiť budú v troch vekových kategóriách: 8 – 10 roční, 11 – 14 roční, 15 – 18 roční. Prihlasujú ich učitelia výtvarných predmetov a krúžkov, súťažia spolu so žiakmi.

Deti stvárňujú námety formou remeselných techník:

Zakliate v dreve – prostredníctvom rezbárskych techník a ukážkami opracovania dreva

Noty pre drôty – drotárske remeslá

Nite nebláznite – textilné techniky a spôsob výzdoby

Na skle maľované – formou maľby na sklo

Pletky s pletivami – prostredníctvom techniky pletenia a výroby z prírodných materiálov.

Najmenší výrobok môže mať rozmery 10x10x10 cm, najväčší 50x50x50 cm. Odborná porota bude hodnotiť realizačnú kvalitu. V uplynulom 7. ročníku (2019) udelili celkom 38 cien a 54 čestných uznaní. Premiérový 1. ročník výtvarno-remeselnej súťaže, ktorú pre školskú mládež pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby, sa uskutočnil v roku 2007.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina