školy

Môj duál – náš duál

Skoly_SOSDZV_dual
Spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA ponúka možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci so SOŠ drevárskou vo Zvolene v odbore čalúnník/-čka a v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Krupine v odbore krajčír/-ka
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

„Môj duál – študuj, pracuj, zarábaj a po škole máš miesto isté“ – dovolím si odcitovať vetu, ktorú vo svojom editoriale v septembrovom vydaní Drevárskeho magazínu použil Ing. Pavel Laššák, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Na úvod treba povedať, že SOŠ drevárska vo Zvolene je najstaršou strednou školou svojho druhu na strednom Slovensku, ktorá ponúka študentom kvalitné odborné vzdelanie už od roku 1922 a je to jedna zo štyroch stredných odborných škôl na Slovensku, ktorá patrí k excelentným Centrám odborného vzdelávania a prípravy, prioritne podporovaným Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky.

Zamestnávateľské subjekty takto môžu dosiahnuť aj metodické a praktické presadzovanie svojich záujmov vo výchove odbornej pracovnej sily, predovšetkým prostredníctvom úzkej spolupráce s vybranými SOŠ drevárskymi, ktoré spĺňajú požiadavky na výchovu kvalifikovaných absolventov. Je logické, že aj táto stredná odborná škola sa zapojila do systém duálneho vzdelávania už od jeho začiatku.

Systém duálneho vzdelávania (SDV) je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Dnes má SOŠ drevárska vo Zvolene v tomto systéme zapojených 15 žiakov v učebnom odbore stolár a má zmluvy podpísané s piatim zamestnávateľskými subjektmi. „So spoluprácou so zamestnávateľmi sme veľmi spokojní. Systém funguje a profitujú z toho všetci, ktorí sa do neho zapoja. Je to skvelá šanca pre firmu, aby si vychovala svojho budúceho zamestnanca, ako potrebuje, skvelá príležitosť pre žiaka, ktorý má takouto formou istotu budúceho zamestnania a skvelá vizitka pre školu, ktorá vychováva odborníkov pre prax,“ hovorí Pavel Laššák a dodáva: „Boli by sme, samozrejme, radi, keby sa nám podarilo zapojiť čo najviac študentov. Máme však problém niektoré učebné odbory otvoriť. A pritom je, napríklad, po čalúnnikoch, obrovský dopyt.“

Duálne vzdelávanie v LIND MOBLER SLOVAKIA

Aj preto je informácia o tom, že vlani školu opustilo prvých šesť absolventov trojročného učebného odboru čalúnnik, ktorí boli zapojení do SDV v rámci zmluvy so spoločnosťou LIND MOBLER SLOVAKIA, povzbudivá a inšpirujúca. Najmä preto, že všetci sa vo firme okamžite zamestnali. Je to výsledok dlhodobej práce aj samotnej spoločnosti, ktorá patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom v regióne Krupiny a Prievidze. Dlhodobou prioritou spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA je podpora vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií, podpora kvality života v regióne formou finančného aj materiálneho sponzorstva športových klubov a kultúrnych podujatí a v neposlednom rade podpora sociálnej integrácie znevýhodnených skupín v regióne.

Ing. Martina Belová

Ing. Martina Belová, personálna manažérka spoločnosti, pre Drevársky magazín odpovedala na niekoľko otázok.

DM: Prečo ste sa vo firme rozhodli zapojiť do systému duálneho vzdelávania (SDV)? Bolo to na základe „odporúčania“, či pozitívnych informácií z materskej firmy?
M. B.: Hlavným dôvodom zapojenia do systému duálneho vzdelávania bol nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V našej spoločnosti trpíme nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v odbore čalúnnik a v odbore krajčírka. Keďže ide o remeselnú prácu, ktorá už v poslednom období na Slovenskom trhu zaniká, rozhodli sme sa zapojiť do duálneho systému vzdelávania práve v týchto dvoch odboroch.

DM: Čo od SDV očakávate? Aké s ním máte skúsenosti? Spolupracujete len so SOŠ drevárskou vo Zvolene, alebo zapájate aj iné vzdelávacie inštitúcie?
M. B.: Od SDV očakávame možnosť vychovať si vlastných odborníkov, ktorí nájdu reálne uplatnenie v našej spoločnosti. Aj keď máme vlastný zaškoľovací program pre nových zamestnancov, obdobie zaúčania trvá nejakú dobu, keďže ide o remeselnú prácu, ktorá si vyžaduje zručnosť. Okrem SOŠ drevárskej vo Zvolene sme začali spolupracovať aj so SOŠ obchodu a služieb v Krupine v odbore krajčírka. Bohužiaľ, prax nám ukazuje, že záujem o tieto odbory je minimálny. Už tretí rok sa nám nepodarilo naplniť minimálne kapacity pre otvorenie ročníka. Napriek tomu vidíme v tom potenciál a veríme, že tento záujem sa začne v budúcnosti zvyšovať.

DM: Do akej miery vás vo firme SDV „zaťažuje“, resp. – čo by ste ako zamestnávateľ zo schémy SDV najradšej vynechali?
M. B.: Vyhovuje nám tento systém duálneho vzdelávania.

DM: Dokáže zamestnávateľ vďaka SDV prispôsobiť absolventa „na svoj obraz“ – musíte investovať ešte veľa času a energie (majstri vo výrobe a pod.), kým ste s výkonom odbornej pracovnej sily po skončení školy a nástupe do zamestnania spokojní?
M. B.: Vďaka duálnemu vzdelávaniu si vychovávame vlastných kvalifikovaných zamestnancov, a to je pre nás veľmi dôležité. Študenti počas školy spoznajú firemnú kultúru aj kolektív, na prácu si tak zvyknú ľahšie, počas štúdia sa oboznámia s procesom výroby našich sedačiek a ich adaptačný proces je oveľa kratší ako je štandardne u nových zamestnancov. Vďaka praxi počas školy v pracovnom pomere dosahujú lepšie výsledky a s tým spojené lepšie platové ohodnotenie v porovnaní s čalúnnikom bez praktických skúseností.

Do SDV zapojených 70 zamestnávateľov

Koordinátorom za Republikovú úniu zamestnávateľom pre stredné odborné školy odborov 33 (teda drevospracujúci a nábytkársky priemysel) je Ing. Vladimír Záborský, ktorý bol súčasťou národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Projekt koordinoval a riešil Štátny inštitút odborného vzdelávania. Napriek tomu, že štvorročné obdobie na realizáciu tohto projektu, ktorý bol financovaný aj prostriedkami EÚ z Operačného programu Ľudské zdroje, sa v decembri 2020 uzavrelo, nastavené kritéria a podmienky pre všetky zúčastnené strany – škola, žiak / rodič, firma – fungujú.

Potvrdzuje to aj nami uvádzaný príklad, ktorý podporuje aj vyjadrenie Vladimíra Záborského: „V školskom roku 2020/2021 máme zazmluvnených 70 zamestnávateľov v našom odbore na celom Slovensku. Mohlo by ich byť ešte viac, ale zrejme ich odrádza, na prvý pohľad, komplikovaný proces certifikácie. Je to pomerne náročná úloha, pretože trojčlenná komisia menovaná výborom RÚZ pre vzdelávanie navštívi na základe žiadosti každého zamestnávateľa a posúdi materiálne a personálne vybavenie jeho prevádzok. Na základe toho vydáva osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie má platnosť sedem rokov. Proces overovania, alebo certifikácie pokračuje, zamestnávatelia, po dobrých skúsenostiach s duálnym vzdelávaním majú o zapojenie sa do SDV záujem.“

A ako vidno, systém je vhodný pre všetkých. Malých, stredných aj veľkých zamestnávateľov.

Foto: archív LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina