aktuality

Zostavili knihu z odborných referátov „Drevo a horenie dreva“

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pozoruhodné prednášky počas Wood & Fire Safety 2020 tvorili vyše pol stovky odborných referátov zaradených do šiestich blokov. Medzi referátmi nechýbali ani prezentácie skúseností kolektívov zo slovenských univerzít (doplnené zahraničnými spolupracovníkmi). Prezentovali Technickú univerzitu Zvolen, Žilinskú univerzitu, Slovenskú technickú univerzitu Bratislava vrátane Technologickej fakulty v Trnave. Z Českej republiky predstavili výskumné skúsenosti z VŠB Technická univerzita Ostrava a Inštitútu ochrany obyvateľstva Lázně Bohdaneč.

Témy prednášok predstavili výstupy vedeckých prác výskumných expertov a vysokoškolských pedagógov. Autorské práva referátov odkúpilo vydavateľstvo Springer Internationale Publishing. Prechodne umožňuje listovanie v zborníku vedeckých prác na stránke SpringerLink zdarma. Celkový rozsah referátov je rozdelených do 65 kapitol, ktoré majú 480 strán doplnených 60 čierno-bielymi a 225 farebnými ilustráciami. Elektronická kniha je dostupná na okamžité stiahnutie po zaplatení. Umožní čítať texty na všetkých elektronických zariadeniach. Pre odborníkov je vydaná aj v tlačenej forme s pevnou väzbou. Celý rozsah rozdelilo vydavateľstvo do 25 tematických častí, každý z nich si môžu odborníci objednať separátne.

Zostavovateľkou zborníka vedeckých prác je Linda Makovická Osvaldová (SR) za účinnej spolupráce s účastníkmi konferencie – Frank Markert (Dánsko) a Samuel L. Zelinka (USA). Editori zdôrazňujú a propagujú rámec odborných záverov: Požiarna veda, Kontrola nebezpečenstva, Bezpečnosť budov. Zvýraznené drevené konštrukcie označené Eurocode 5 aktuálne hodnotia použitie nového dreva v historických budovách.

Nový formát medzinárodnej konferencie sa uskutočnil pod patronátom rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Celkové resumé zvýrazňuje, že v popredí referátov bolo priblíženie charakteristík procesu horenia dreva, jeho retardácia a zmeny. Dôkazy spoľahlivosti prináša modelovanie požiarov, certifikácia a testovanie pri realizácii predpisov do praxe. Hlavnými výstupnými výsledkami je bezpečnosť v drevených objektoch a všeobecne v stavbách.

Stanovili už aj termín konania jubilejnej 10. konferencie Wood & Fire Safety 2024 ktorá sa uskutoční 12. – 15. mája 2024.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina