technológie

Wood-Mizer predstavuje Multirip MR200 s dvoma vretenami

W-M_MR200
Multirip s dvoma vretenami Wood-Mizer MR200 je určený na efektívne spracovanie hranolov s hrúbkou do 200 mm na dosky. Foto: archív Wood-Mizer
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzercia

Wood-Mizer uvádza nový priemyslový multirip (viacnásobné delenie materiálu) – univerzálny, vysoko efektívny stroj s dvoma vretenami, každé až s 12 pílovými kotúčmi, schopný píliť drevo s hrúbkou až 200 mm.

Zariadenie MR200, multirip s dvoma vretenami, je konštruované na veľkoobjemové spracovanie dreva tam, kde je treba popíliť hranoly na dosky. Má dve vretená poháňané motormi v rozsahu výkonu od 15 kW do 30 kW v závislosti na výrobných potrebách. Na každom hriadeli je osadených až 12 pílových kotúčov s priemerom 200 až 350 mm.

Súčasťou podávacieho systému je robustný modulárny stôl. Pridať viac týchto modulárnych sekcií k podávaciemu stolu umožňuje spracovávať dlhšie hranoly. Minimálna dĺžka hranola je 700 mm – a to je menej ako umožňujú podobné konkurenčné stroje. Poháňané podávacie valce sú umiestnené v blízkosti pílových kotúčov, aby umožnili podávať aj také krátke hranoly. Stroj je celkovo vybavený 8 podávacími valcami, 6 spodnými a 2 hornými: 4 sú umiestnené priamo pred pílovými kotúčmi a 4 za nimi.

Pomocou voliteľných laserových značkovačov umiestňuje operátor MR200 hranol do správnej polohy na podávacom stole a jednoducho ho tlačí vpred, kým ho podávacie valce uchopia.

Intuitívny ovládací panel sa môže umiestniť na vhodnom mieste pre operátora. Navyše má konzola na individuálne ovládanie motorov aj ampérmeter na meranie záťaže na vretená a regulátor podávacej rýchlosti až do 15 m/min.

Adam Kubiak, manažér predaja priemyslových zariadení Wood-Mizer, vysvetľuje konštrukčné vlastnosti priemyslového multiripu MR200.

„Odporúčame nainštalovať voliteľný elektronický regulátor podávacej rýchlosti, ktorý monitoruje zaťaženie na hriadeľoch a ak sa prekročí optimálna hodnota, automaticky zníži podávaciu rýchlosť materiálu. To je veľmi užitočná výbava, ktorá prispieva tak ku kvalite rezu produktov, ako aj k životnosti stroja.“

Ďalší užitočný doplnok je vstavaný drvič triesok poháňaný motorom 5,5 kW.

„Každý kto má skúsenosť s rozmietacími pílami vie, že pri pílení sa tvoria odrezky, kusy kôry a ďalší odpad, ktorý môže zablokovať riadny chod stroja,“ vysvetľuje Adam Kubiak. „Preto Wood-Mizer poskytol možnosť inštalovať drvič, ktorý tento odpad spracuje na jemné piliny, a tie sa zo stroja odstraňujú pomocou odsávača. Tento odpadný produkt má svoju hodnotu a má význam ho zhromažďovať na neskorší predaj ako dodatočný zdroj príjmu.“

Obe vretená MR200 sú navzájom aj voči podávaciemu systému ľahko nastaviteľné. Táto vlastnosť dovoľuje, aby boli vretená vzhľadom na spracovanie materiálu nastavené do najvhodnejšej výšky. Umožňuje to používať optimálny priemer pílového kotúča, čo zasa optimalizuje spotrebu energie a namáhanie stroja.

„Keď sa píli hranol s maximálnou hrúbkou 200 mm, oba hriadele sú využité na 100% svojho výkonu. Pri prechode na materiál s hrúbkou napríklad 140 mm možno zmeniť polohu vretien tak, že obe, horné aj dolné vreteno, majú rovnaké zaťaženie, a to znamená, že každé píli 70 mm hrúbky. V tom prípade bude opotrebenie pílových kotúčov rovnaké a spotreba energie najekonomickejšia,“ vysvetľuje Adam Kubiak.

„Ak sa spracovávajú hlavne prírezy určitej hrúbky, napríklad 140 mm, má zmysel nainštalovať kotúče menšieho priemeru,” pokračuje Adam Kubiak. „Menší pílový kotúč prináša užšiu reznú škáru a nižšie zaťaženie motorov, čo je príležitosť zvýšiť výťažnosť, ušetriť energiu a predĺžiť životnosť stroja. Flexibilita tohto zariadenia umožňuje individuálne prípad od prípadu dosahovať úspory a zvyšovať zisk.“

Navyše má ešte stroj aj nastavovaciu skrutku horného hriadeľa. To umožňuje nastaviť jeho polohu tak, že horné a dolné pílové kotúče pília v zákryte v jednej priamke.

„Odporúčame vykonať skúšobný rez, a potom pomocou tejto skrutky nastaviť polohu horného hriadeľa tak, aby sa horné a dolné kotúče optimálne zblížili (boli v zákryte),“ hovorí Adam Kubiak. „Potom bude MR200 vyrábať rezivo špičkovej kvality s hladkým povrchom a nezanechá ani stopu po tom, kde sa kotúče stretli. Takúto možnosť nastavenia má v tejto triede len veľmi málo rozmietacích píl s dvoma vretenami.“

Multirip s dvoma vretenami Wood-Mizer MR200 je kompaktný stroj a vyznačuje sa okrem iného aj veľmi nízkou hlučnosťou.

Skúsenosti z prevádzok, kde majú tieto stroje, ukazujú, že produktivitu MR200 možno odhadovať až na 10 m3 za prevádzkovú hodinu. (Výkon každého systému multirip závisí od konkrétnych parametrov motorov a spracovávaného materiálu.)

Pre ďalšie podrobnosti prosíme kontaktujte svojho miestneho zástupcu Wood-Mizer.

Kontakty:

Wood-Mizer Danubia
Hadovce 5, 945 01 Komárno
tel.: +421 35 7 740 316
fax: +421 35 7 740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk
www.woodmizer.sk

Wood-Mizer CZ s.r.o.
339 01 Klatovy – Luby 91
tel.: +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina