aktuality

Na pamiatku vtedajších metód priekopníka slovenského horárstva

Pomník priekopníka hospodárenia v slovenských lesoch – Jozefa Dekréta Matejovie (1774 – 1841) v Banskej Bystrici je miestom stretávania lesníkov
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do Programového vyhlásenia vlády SR sa vlani dostalo aj zvýšenie podielu hospodárenia v lesoch prírode blízkym spôsobom (PBHL). Nový program zodpovedá požiadavkám na lesy pri poskytovaní rekreačnej a zdravotnej funkcie. Pri takomto hospodárení nevznikajú holiny, výsledkom budú vekovo, druhovo a geneticky rôznorodé porasty ihličnatých a listnatých plôch. Spoločenská objednávka túži po novom využití lesov. LESY SR, š.p. spravujú najväčšie prírodné hodnoty štátu a plne sa zhodujú s koncepciou PBHL. Prioritný dôraz na turizmus a ochranu prírody na Slovensku môže priniesť obmedzenie ťažby a zníženie dodávok dreva na spracovanie v slovenských piliarskych závodoch.

Priekopníkom hospodárenia a obnovy v lesoch bol slovenský horár Jozef Dekrét Matejovie (1774 – 1841), rodák z Čierneho Balogu časť Dobroč. Lesníci si pamiatku 180. výročia jeho smrti (18. 1. 1841) pripomenuli pred pomníkom pri budove š.p. LESY SR v Banskej Bystrici. Pred takmer dvoma storočiami JDM pozval robotníkov zo Štajerska, aby konzervatívnych horehronských drevorubačov naučili používať nové metódy ťažby dreva a prekonali ich odpor k práci s ručnou pílou v lese namiesto sekier. Zaviedol plánovité zalesňovanie. Za necelé dve desaťročia zalesnili podľa jeho postupov v lesoch v okolí Banskej Bystrice a Brezna 3912 hektárov na najstrmších svahoch, ktoré po ťažbe zostali bez porastov. Pôsobil v časoch enormnej ťažby dreva pre potreby baní a hút.

Príhovory naviazania súčasných lesníkov na odkaz JDM predniesol na spomienke generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Michal Tomčík a poverený generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tomáš Čuka.

Do podujatia sa zapojilo aj Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Jeho vedúca Mgr. Veronika Horská Šebíková pripomenula, že LDM vydalo spomienkovú knihu o JDM „Život zasvätený lesu“. Jej autormi sú Július Burkovský a Eva Fundíková.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina