aktuality

LESY SR š.p. majú už kompletné zloženie vrcholového manažmentu

Generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tomáš Čuka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. presadzuje koncepčný prístup v rezorte lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Požaduje, aby riadenie 3507 pracovníkov š.p. LESY SR malo razantnejší prístup, zodpovedne realizovali personálnu politiku na dosiahnutie cieľa – stabilné a zdravé lesy. Konečný cieľom by malo byť prepojenie so zásadami PBHL s rastovými princípmi a finalizáciou obchodnej politiky.

Dôvodom zmeny je potreba zdynamizovanie transformačného procesu a nastavenie účinnej obchodnej politiky š.p. LESY SR. Dočasne poveril vedením podniku Ing. Tomáša Čuku. Zastával viacero funkcií v odštepnom závode Levice, od 7. 4. 2020 bol dočasne povereným riaditeľom OZ Levice. Má 5-ročnú skúsenosť ako štatutár a konateľ lesníckej firmy pri predaji a odvoze dreva.

Za účelom sprehľadnenia riadenia zmenili organizačnú štruktúru podniku. Opätovne v decembri rozdelili obchodno-ekonomický úsek. Vedením Ekonomického úseku poverili Ing. Karola Vinša. Je to typ krízového manažéra, ktorý už pôsobil aj ako generálny riaditeľ š.p. LESY SR v rokoch 2003–2006. Neskôr zastával funkciu obchodného riaditeľa š.p. Lesy ČR.

Organizačný riaditeľ š.p. LESY SR JUDr. Ján Golian prerokoval organizačné zmeny so zástupcami odborovej organizácie. Poverený vedením Obchodného úseku je Ing. Albert Macko, ktorý doteraz pôsobil ako konateľ Mestských lesov s.r.o. Krupina.

Najnovšie poverili vedením výrobno-technického úseku Ing. Jána Schűrgera, DiS. Pôsobil v štruktúrach Lesy Jasov, s.r.o., aj ako odborný lesný hospodár. Plánuje zmeny pracovných postupov na generálnom riaditeľstve a vonkajšom prostredí.

Na základe výberových konaní oznámilo ministerstvo výsledok výberu nových zástupcov v dozornej rade. Predsedom dozornej rady š.p. LESY SR sa stal prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, ktorý pôsobí na Katedre prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen. Výber sa uskutočnil z troch prihlásených odborníkov.

Do výberového konania ďalších troch členov dozornej rady bolo prihlásených osem kandidátov, hranicu úspešnosti vo výbere dosiahli Ing. Adrián Macko, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a JUDr. Erik Sibal.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina