aktuality

Odvody z podnikania živnostníkov (SZČO) v roku 2021

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby si na Slovensku v roku 2021 priplatia na odvodoch do Sociálnej poisťovne. Nová minimálna výška odvodov je 180,99 € mesačne. Minimálny rast predstavuje 13,10 €. Novú sumu musia uhradiť do 8. 2. 2021 (za január 2021).

Pre rok 2021 sa mení aj výška odvodov do Zdravotnej poisťovne – min. 76,44 € za každého poistenca a 38,22 € pre pracovníkov so zdravotným postihnutím. Tarify sa menia podľa príjmu v dôsledku dopadov koronakrízy, nové poistné platcom oznámi poisťovňa do 21. 1. 2021. Pre živnostníkov vydá Sociálna poisťovňa Kalkulačku od 1. 2. 2021, tým platcom, ktorí podali daňové priznanie za rok 2019.

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí v roku 2021:

  • Na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
  • Na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového poistenia (na starobné poistenie 12,75 % a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 %)
  • Na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
  • Do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu
  • Poistné na invalidné poistenie SZČO neplatí.

Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Čestné prehlásenia o zániku (alebo vzniku) povinného sociálneho poistenia SZČO predkladajú pobočkám Sociálnej poisťovne.

Podľa nariadenia vlády SR platného od 17. 12. 2020 odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020 sa týka zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Netýka sa časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca (naďalej platia pôvodné termíny splatnosti). Odvody si môžu odložiť povinne poistení SZČO. Predĺžená splatnosť pri poklese príjmov môže byť až do 30. 6. 2021. Pokles tržieb od odvádzateľa sa určuje v percentách (zaokrúhlených na celé číslo nahor). Oznámenia o poklese príjmu z podnikania oznámi odoslaním elektronického formulára a následne aj listinnej verzie formulára príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina