aktuality

Jak kvalitní je rozhodování v českých rodinných firmách?

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizovala ve spolupráci s univerzitní platformou studii zaměřenou na kvalitu řízení v českých rodinných podnicích. Ta přinesla odpovědi na otázky typu, jaké mají majitelé a nástupníci plány do budoucna, jaký vývoj očekávají v návaznosti na předávání řízení a vlastnictví firmy na další generaci, jak zvládají mezigenerační názorové střety, zda a jak jsou specifikovány dlouhodobé rodinné a podnikové cíle apod.

Cílem studie bylo analyzovat a vyhodnotit kvalitu rodinného podnikání prostřednictvím kritérií Kvality v rodinném podnikání, která hodnotí rodinný podnik podle toho:

  • jak kvalitně funguje rodina vlastníků,
  • jak kvalitně je řízena rodina i podnik,
  • jak kvalitně je řízena nástupnická strategie,
  • jak kvalitně je řízena rovnováha mezi zájmy rodiny a rodinného podniku v oblasti vlastnictví a financí.

Průzkum se zaměřil na hodnocení klíčových aspektů rodinných podniků, ve kterých se významně odlišují od jiných organizačních forem podnikání. Těmi je překrývání tří zcela odlišných systémů – emocionálních vztahů v rodině, racionality podnikání a odpovědnou správou rodinného i podnikového vlastnictví. Kvalitní řízení rodinného podniku se pak promítne do úspěšného mezigeneračního předání. Uvedené aspekty bylo možno shrnout do dvou klíčových výzkumných otázek, na které se průzkum primárně zaměřil:

  • Jak kvalitně podnikající rodiny řídí svůj vztah k podnikání pro to, aby se současně budovaly zdravé vztahy v rodině a zároveň prosperovalo podnikání?
  • Jak vlastníci rodinných podniků vnímají pojem „nástupnictví“ a co dělají pro to, aby rodinný podnik mohl kvalitně a úspěšně fungovat i v další generaci?

Klíčovým výstupem studie bylo poznání, že:

  • V případě, kdy do managementu rodinného podnikání již vstoupili nástupníci, je patrná snaha o kvalitní řízení rodinných vztahů prostřednictvím vypracování písemného dokumentu ve formě rodinné charty, rodinné ústavy, etického kodexu, kodexu chování apod., na jehož tvorbě se podílí všichni rodinní příslušníci
  • Majitelé rodinných podniků jsou plně oddáni rodinnému podnikání a usilují o jeho dlouhodobou prosperitu; věnují kvalitní péči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům; pozitivně ovlivňují po ekonomické a společenské stránce lokalitu, kde působí; kvalita produktů, komunikace, vztahů je pro ně absolutní prioritou

Na co se v rámci kvality rodinného podnikání více majitelé zaměří? Musí se naučit lépe rozlišovat tři klíčové role, které často současně hrají – manažeři v rodinné firmě, členové rodiny, která podniká a vlastníci rodinné firmy. Do strategického plánování businessu zahrnou i strategické plánování ve vztahu k rodině, budou se snažit rozlišovat manažerské a vlastnické předání podniku. Pokusí se pochopit, že v případě růstu a expanze rodinného podniku je možno upřednostnit do manažerských pozic najaté profesionály oproti rodinným příslušníkům, ti mohou dále zastávat významné funkce ve správních orgánech rodinných podniků.

Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a garant asociačního projektu Rodinná firma, k výstupům dodává: „Rodinné firmy jsou nejzranitelnější v době předávání. V této dekádě dochází k předávání většiny rodinných firem u nás. Práce univerzitních odborníků pomáhá dostat k nám zkušenosti expertů ze zahraničí. Pokud se k tomu přidá i účinná pozornost a pomoc vlády, tak to většina rodinných firem zvládne a tento podstatný segment našeho hospodářství bude pokračovat i v další generaci rodinných podnikatelů.“

Naděžda Petrů, předsedkyně hodnotitelské komise, k výše uvedenému konstatuje: „Rodinné podniky bylo možno ohodnotit jako firmy s vysokou nebo velmi dobrou kvalitou svého podnikání v oblasti administrativně psychologické, manažerské i ekonomicko-finanční. Co mají společného? Snahu o zachování mezigenerační kontinuity, neutíkají od podnikání v době, kdy se nedaří a hledají cesty dalšího rozvoje. Jsou hrdí na úspěchy své i úspěchy firemní, na kvalitu vlastních produktů, služeb, komunikaci se zaměstnanci, zákazníky i dodavateli, na vlastní značku, kterou zaštiťují ‚svojí tváří‘, svým jménem. Do práce dávají srdce, a to je odlišuje od velkých a nerodinných společností.“

„Rodinné firmy jsou nyní často v situaci, kdy jejich majitelé-zakladatelé předávají firmu druhé generaci. Není to skutečně jednoduchý proces, a proto jsme chtěli pomoci aspoň tím, že jsme společně s odborníky a Asociací připravili pro rodinné společnosti praktickou brožuru o předávání firem,“ uvádí ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu a zároveň místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Zdroj: AMSP ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina