aktuality

Spomienka na odborníka v systéme duálneho vzdelávania

Lacko_Jan
Ing. Ján Lacko (prvý sprava) bol súčasťou expertnej skupiny ZSD SR pre certifikáciu pracovísk a zavádzanie systému duálneho vzdelávania pre nábytkárske a drevárske firmy. Foto: archív ZSD SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborná skupina pre reformu vzdelávania pri Zväze spracovateľov dreva SR (ZSD SR) zaznamenala smutnú správu. Koronavírus Covid-19 spôsobil stratu Ing. Jána Lacka – experta na systém duálneho vzdelávania, blízkeho priateľa a vzácneho človeka.

Ján Lacko sa narodil 16. mája 1957 vo Zvolene, kde v rokoch 1963 až 1976 absolvoval základnú školu a gymnázium. Následne pokračoval v štúdiu na Drevárskej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ktorú úspešne ukončil v roku 1981. Po štúdiu začal pracovať v n.p. Mier Topoľčany, kde v rôznych funkciách (asistent majstra, majster, samostatný technológ, vedúci technológ) pracoval až do roku 1992. Od roku 1992 do roku 1995 pôsobil ako technológ v š.p. Drevona Žilina, výrobný závod Topoľčany. V rokoch 1995 až 1998 pracoval ako technický zástupca riaditeľa vo firme Drevona, spol. s r.o. Topoľčany.

Dňa 01. 09. 1998 nastúpil do Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, Topoľčany na pozíciu učiteľa odborných predmetov. Od 01. 09. 2006 bol poverený výkonom funkcie zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov. 01. 07. 2007 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, ktorú vykonával do roku 2013. Od roku 2013 do 30. 11. 2019, kedy odišiel do dôchodku, pracoval na škole ako učiteľ odborných predmetov a majster odborného výcviku a bol koordinátorom pre projekt duálneho vzdelávania na základe nominácie ZSD SR. V rámci tejto činnosti zabezpečoval vytváranie systému duálneho vzdelávania v regióne Topoľčian.

V roku 1983 sa oženil a spolu s manželkou Oľgou vychovali tri deti – Jána, Oľgu a Martinu.

Nečakane rýchlo opustil blízkych, priateľov a známych, keď skonal 26. decembra 2020 na následky ochorenia Covid-19. Janko odišiel, ale ostáva v našich spomienkach.

Česť jeho pamiatke!

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina