reportáže

Nadace dřevo pro život už 15 let šíří osvětu mezi českou veřejností

Nadace
Nadační pracovní tým tvoří spolu s pěti zaměstnanci ještě několik desítek spolupracovníků na dohodu o provedení práce. Foto: archiv Nadace dřevo pro život
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Před více jak patnácti lety 20.7. 2005 byla na půdě Lesnické a environmentální fakulty České zemědělské univerzity v Praze založena Nadace dřevo pro život. Šlo o iniciativu jedenácti firem z lesnicko-dřevařského sektoru, které si daly za cíl vytvořit v České republice instituci, která by se dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu. O tom, jak se Nadaci tento cíl v jejích začátcích dařilo, respektive nedařilo realizovat a jak si stojí dnes, jsem si letos v září při příležitosti veletrhu For Arch povídal s jejím současným ředitelem Ing. Stanislavem Polákem, který svůj ředitelský post úspěšně zastává již desátým rokem.

Co k založení Nadace vedlo a s čím začínala?

V prvních letech 21. století Česká republika zaujímala mezi evropskými státy 12. místo v lesnatosti a její zásoby dřeva na jeden hektar byly v přepočtu na jednoho obyvatele čtvrté největší. Nicméně v roční spotřebě dřeva s 0,23 m3 na obyvatele se řadila na jedno z posledních míst. To, že neuměla toto přírodní bohatství využít tak jako v jiných zemích, bylo podle tehdejšího všeobecného názoru ještě důsledkem socialismu, kdy dřevo bylo zařazeno jako strategická surovina, s níž je nutné šetřit, a všude, kde se dalo, bylo nahrazováno jinými materiály, zejména plastem, kovem a betonem. A to i přesto, že už od poloviny devadesátých let minulého století se vlastníci lesů a některé dřevozpracující firmy snažili různými osvětovými kampaněmi a projekty změnit pohled veřejnosti na dřevo, nicméně bez výraznějších úspěchů.

Z tohoto důvodu byla 20. 7. 2005 založena Nadace dřevo pro život, jejímž úkolem bylo veškerou osvětovou kampaň koordinovat s cílem zviditelnit dřevo v očích české veřejnosti a přesvědčit ji, aby se k užívání dřeva znovu vrátila. Nadace, u jejíhož založení stálo 11 lesnických a dřevozpracujících podniků (CE WOOD a.s. Zlín, Dřevozpracující družstvo Lukavec, KRONOSPAN CR spol. s r.o. Jihlava, Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh, LESS a.s. Bohdaneč, Lesy České republiky s.p. Hradec Králové, LST a.s. Trhanov, Mondi Štětí, a.s., RD Rýmařov, spol. s r.o., Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Ždírec nad Doubravou a Wood Paskov s.r.o.), našla své sídlo na Lesnické a environmentální fakultě ČZU Praha. Jejím prvním výkonným ředitelem byl jmenován bývalý zaměstnanec LČR Ing. Jan Řezáč, pod jehož vedením začala realizovat první grantové programy a od roku 2006 architektonickou soutěž „Stavba roku ze dřeva“ s dvěma kategoriemi (Rodinný dům a Bytový dům), pořádanou ve dvouleté periodicitě pro architekty.

S novým ředitelem i nový směr činnosti

V roce 2010 se však Nadace začala dostávat do existenčních problémů. Tato skutečnost vedla správní radu ke změně výkonného ředitele, jímž je od ledna 2011 lesní inženýr Stanislav Polák, který se před nástupem do funkce, …

Zobraziť celý článok v eDM 12/2020 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina