aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. listopadu 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, manipulačních vozíků, oken a dveří, nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 12. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 20, 26, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 94 a 96 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 20 0010 • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje – Zkoušky přesnosti – Protahovací stroje se svislým povrchem (PMD: ISO 19744:2020)
• ČSN č.ú. 20 0011 • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu (PMD: ISO 10791-7:2020)
• ČSN č.ú. 26 0020 • Bezpečnost motorových vozíků – Elektrické/Elektronické vybavení (PMD: EN 1170:2020)
• ČSN č.ú. 26 0021 • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, Jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (PMD: EN 16307-1:2020)
• ČSN č.ú. 67 0023 • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení bodu měknutí – Část 1: Metoda kroužek-kulička (PMD: EN ISO 4625-1:2020 + ISO 4625.1:2020)
• ČSN č.ú. 72 0024 • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (PMD: EN 16516:2017+A1:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0025 • Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností (PMD: EN 1745:2020)
• ČSN č.ú. 72 0030 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování (PMD: EN ISO 16546:2020 + ISO 16546:2020)
• ČSN č.ú. 72 0031 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem (PMD: EN ISO 16534:2020 + ISO 16534:2020)
• ČSN č.ú. 72 0032 • Tepelné izolace – Terminologie (PMD: EN ISO 9229:2020 + ISO 9229:2020)
• ČSN č.ú. 72 0033 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti (PMD: EN ISO 29470:2020 + ISO 29470:2020)
• ČSN č.ú. 73 0098 • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (PMD: EN ISO 19650-5:2020 + ISO 19650-5:2020)
• ČSN č.ú. 73 0103 • Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 16283-2:2020 + ISO 16283-2:2020)
• ČSN č.ú. 74 0003 • Ovládací síly – Zkušební metoda – Část 1: Okna (PMD: EN 12046-1:2020)
• ČSN č.ú. 74 0004 • Okna – Klasifikace mechanických vlastností – Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly (PMD: EN 13115:2020)
• ČSN č.ú. 74 0005 • Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (PMD: EN 12608-1:2016+A1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0030 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 25: Směsi polyesteru s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu (PMD: EN ISO 1833-25:2020 + ISO 1833-25:2020)
• ČSN č.ú. 91 0011 • Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody (revize ČSN 91 0220:2003)
• ČSN č.ú. 94 0013 • Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (PMD: EN 14988:2017+A1:2020)
• ČSN č.ú. 96 0002 • Ochrana kulturního dědictví – Zadávání zakázek na konzervační služby a práce (PMD: EN 17429:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 20
: Svaz strojírenské technologie z.s., Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• úkoly ve třídách 26, 67, 73, 74, 96, č.ú. 72 0024 a 72 0025
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 72 0030 – 72 0033: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• úkoly ve třídách 80, 91 a 94
: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina