aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. října 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 10/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, zpracování dřeva, výrobců kuchyňského a čalouněného nábytku, pružných podlahovin a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 11. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 20, 49, 67, 72, 73, 79, 80 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 20 0006 • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou obrobkového vřetena (PMD: ISO 13041-2:2020)
• ČSN č.ú. 20 0007 • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy – Část 1: Příslušenství hlav pro stroje s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z) (PMD: ISO 17543-1:2020)
• ČSN č.ú. 20 0008 • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (PMD: ISO 13041-1:2020)
• ČSN č.ú. 20 0009 • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii (PMD: ISO 14955-3:2020)
• ČSN č.ú. 49 0016 • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva – Laboratorní metoda (PMD: EN 12404:2020)
• ČSN č.ú. 67 0021 • Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) – Část 2: Metoda plynové chromatografie (PMD: EN ISO 11890-2:2020 + ISO 11890-2:2020)
• ČSN č.ú. 67 0022 • Nátěrové hmoty a tiskové barvy – Stanovení jemnosti tření (PMD: EN ISO 1524:2020 + ISO 1524:2020)
• ČSN č.ú. 72 0023 • Umělý kámen – Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky (PMD: EN 15388:2020)
• ČSN č.ú. 72 0027 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti (PMD: EN ISO 29470:2020 + ISO 29470:2020)
• ČSN č.ú. 72 0028 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování (PMD: EN ISO 16546:2020 + ISO 16546:2020)
• ČSN č.ú. 72 0029 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem (PMD: EN ISO 16534:2020 + ISO 16534:2020)
• ČSN č.ú. 73 0087 • Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Pokyny pro použití zkušební metody podle ČSN EN ISO 9972 (nová ČSN EN ISO 9972)
• ČSN č.ú. 73 0088 • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 2: Zvuková pohltivost (PMD: EN ISO 12999-2:2020 + ISO 12999-2:2020)
• ČSN č.ú. 79 0006 • Usně – Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů (PMD: EN ISO 20136:2020 + ISO 20136:2020)
• ČSN č.ú. 80 0023 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 2: Třísložkové směsi vláken (PMD: EN ISO 1833-2:2020 + ISO 1833-2:2020)
• ČSN č.ú. 80 0024 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 1: Obecné principy zkoušení (PMD: EN ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0025 • Geosyntetika – Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací (PMD: EN 17323:2020)
• ČSN č.ú. 80 0026 • Textilie – Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat – Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkovin (PMD: EN ISO 20418-3:2020 + ISO 20418-3:2020)
• ČSN č.ú. 80 0027 • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: Zkouška s xenonovou výbojkou (PMD: EN ISO 105-B06:2020 + ISO 105-B06:2020)
• ČSN č.ú. 83 0057 • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (PMD: EN ISO 13857:2019 + ISO 13857:19)
• ČSN č.ú. 91 0010 • Pružné podlahové krytiny – Křemenné vinylové dlaždice – Specifikace (PMD: EN 17396:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 20 a č.ú. 83 0057
: Svaz strojírenské technologie z.s., Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 49 0016, 67 0021, 72 0027 – 72 0029, 73 0088, 79 0006, 80 0025 – 80 0026, 91 0010
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 67 0021: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 72 0023
: Zkušebna kamene a kameniva s.r.o., Husova 2274, 508 01 Hořice
• č.ú. 73 0087: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
• č.ú. 80 0023, 80 0024, 80 0027
: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina