aktuality

Októbrové STN zamerané na bezpečnosť strojových zariadení

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vestník ÚNMS SR prináša prehľad nových technických noriem STN. Októbrový vestník 2020 uverejňuje 175 nových technických noriem, 17 zmien a 7 opráv noriem.

            Stroje a náradie

 • STN EN ISO 19085-9 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 9: Stolové kotúčové píly (s posuvným stolom a bez neho) podľa ISO 19085-9: 2019 (EN ISO 19085-9: 2020; ISO 19085-9: 2019)
 • STN EN ISO 19085-11 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 11: Kombinované stroje podľa ISO 19085-11: 2020 (EN ISO 19085-11: 2020; ISO 19085-11: 2020)
 • STN EN 13525 (47 0078) • Lesnícke stroje. Štiepkovače. Bezpečnosť (EN 13525: 2020)
 • STN EN IEC 60034 (25 0000) • Točivé stroje. Časť 5: Stupne ochrany krytmi točivých elektrických kódov (kód IP). Klasifikácia (EN IEC 60034: 2020; IEC 60034: 2020)
 • STN EN ISO 11553-1 (19 1001) • Bezpečnosť strojov. Laserová obrábanie dreva. Časť 1: Základné požiadavky na bezpečnosť podľa ISO 11553-1: 2020 (EN ISO 11553-1: 2020; ISO 11553-1: 2020)
 • STN EN IEC 62841-3-9 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojné zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť (EN IEC 62841-3-9: 2020; IEC 62841-3-9: 2020)

            Náterové látky

 • STN EN ISO 2808 (67 3061) • Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru podľa ISO 2808: 2019 (EN ISO 2808: 2019; ISO 2808: 2019)
 • STN EN ISO 15184 (67 3075) • Náterové látky. Stanovenie tvrdosti filmu skúškou s ceruzkou podľa ISO 15184:2020 (EN ISO 15184: 2020; ISO 15184: 2020)
 • STN EN ISO 15091 (67 3091) • Náterové látky. Stanovenie elektrickej vodivosti a odporu podľa ISO 15091:2019)

            Produkty biomasy

 • STN EN 15351 (65 9813) • Výrobky založené na biomase. Stanovenie obsahu kyslíka s použitím elementárneho analgátu (EN 15351: 2020)
 • STN EN ISO 20049-1 (65 7426) • Tuhé biopalivá. Stanovenie samozahrievania peletizačných biopalív. Časť 1: Izotermická kalorimetria podľa ISO 20049-1: 2020 (EN ISO 20049-1: 2020; ISO 20049-1: 2020)

            Spojovacie súčiastky

 • STN EN ISO 3506-1 (02 1007) • Spojovacie súčiastky. Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 1: Skrutky so stanovenými triedami ocele s pevnostnými triedami podľa ISO 3506-1: 2020 (EN ISO 3506-1: 2020; ISO 3506-1: 2020)
 • STN EN ISO 3506-2 (02 1007) • Spojovacie súčiastky. Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 2: Matice so stanovenými triedami ocele s pevnostnými triedami podľa ISO 3506-2: 2020 (EN ISO 3506-2: 2020; ISO 3506-2: 2020).

            Niektoré zmeny v doteraz platných technických normách

 • STN EN 62745/A11 (33 2200) • Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov. Zmena 11 (EN 62745: 2017/A11: 2020)
 • STN EN 50131-1/A3 (33 4511) • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena A3 (EN 50131-1: 2006/A3: 2020)
 • STN EN IEC 62841-3-9/A11 (36 1560) • Elektrické ručné náradie a strojné zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly. Zmena A11 (EN IEC 62841-3-9/A11: 2020)
 • STN EN 1993-1-5/A1 (73 1401) • Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stavebné oceľové prvky. Zmena A1 (EN 1993-1-5: 2006/A1: 2017)
 • STN EN 1993-1-5/A2 (73 1401) • Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stavebné oceľové prvky. Zmena A2 (EN 1993-1-5: 2006/A2: 2019)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina