aktuality

Klasické indexy ako výkaz o štúdiu pre budúcich drevárov a lesníkov zanikli

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prezenčná výučba na Technickej univerzite Zvolen bola prerušená a nahradená dištančným vzdelávaním. Pedagogický proces vzdelávacieho procesu budúcich drevárov a lesníkov sa preniesol do „on-line priestoru“. Prinieslo to pedagógom aj študentom nové skúsenosti a zručnosti. Vzhľadom k tejto situácii bol na celej univerzite upravený harmonogram letného semestra akademického roka 2019/2020.

Štúdium bola škola pripravená realizovať osvedčenou klasickou formou. Priebeh nákazy v Európe sa zhoršil a aj TU Zvolen vyhlásila kombinovanú metódu výučby. Začne sa v pondelok 12. októbra a predbežne bude trvať do 25. októbra 2020. Gestori jednotlivých predmetov rozhodnú o konkrétnej metóde vzdelávania v zmysle už schválených harmonogramov. Pre študentov 1. ročníka bakalárskych programov a 2. ročníka inžinierskych programov odporúčajú prezenčnú výučbu vo väčších posluchárňach pre skupinu 50 poslucháčov. Hlavné cvičenia môžu prebiehať pri dodržiavaní celoštátnych nariadení o hygiene. Prítomnosť študentov sa bude zaznamenávať len na evidenčnom hárku (bez kolovania prezenčnej listiny).

Všetko pre štúdium prechádza cez elektronické médiá. Nečudo, že zaniká výkaz o štúdiu – Index. Znamená to, že skúšajúci pedagóg zapíše výsledné hodnotenie skúšky do skúškovej správy v UIS a študent už nebude predkladať klasický Index na zapísanie výsledného hodnotenia skúšky. Klasický výkaz o štúdiu nebude potrebovať ani pri skončení celého štúdia na kontrolu vykonaných skúšok.

Technická univerzita Zvolen ani v ďalších rokoch nebude vyžadovať výkaz o štúdiu, predpokladá úplné zrušenie používania Indexov. Riešenie sa objaví v novelizovanom Študijnom poriadku Technickej univerzity Zvolen.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina