odborné témy

Dřevěné stavby podle studentů: Vítězné Stavby s vůní dřeva 2020

SsVD 2020
Ocenění studenti 8. ročníku soutěže z ČR zleva Adéla Koubová, Michaela Térová a Tomáš Hýrek. Foto: Ing. František Novák
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V úterý 22. 9. 2020 proběhlo v prostorách Autoklubu České republiky v Praze, za zpřísněných hygienických podmínek, slavnostní vyhlášení vítězů 8. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2020, pořádané jako jeden ze stálých projektů Nadace dřevo pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Dřevo je život“ a probíhající pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 18 českých a slovenských fakult, univerzit a VOŠ, se letos zapojilo 50 česko-slovenských studentů z 8 českých a 6 zahraničních fakult (ze Slovenska, Dánska a Finska). Slavnostní den nabídl soutěžícím bohatý doprovodný program se dvěma přednáškami a panelovou diskusí na téma Studium versus pracovní život. Informací z nich vzešlých se bohužel nedostalo 13 přihlášeným studentům ze Slovenska, kteří kvůli vládním opatřením spojeným s Covid-19 nemohli vycestovat.

Do 8. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 43 soutěžních děl, zařazených do dvou kategorií – „Dřevěné stavby – malé“ (do 500 m3 obestavěného prostoru) a „Dřevěné stavby – velké“ (nad 500 m3 obestavěného prostoru), která soutěžila v každé kategorii samostatně. Na jejich zpracování se podílelo celkem 50 studentů bakalářských či magisterských studijních programů VŠ, kteří do soutěže přihlásili školy, rodinné domy, rozsáhlé bytové komplexy, stavby pro relaxaci v přírodě či rekonstrukci střechy katedrály Notre-Dame v Paříži. Návrhy svých dřevěných staveb propojovali s myšlenkou letošního tématu „Dřevo je život“. „Studenti tak u svých děl zdůrazňovali, že dřevo se stejně jako člověk během svého života proměňuje a získává svůj charakter. Je to živý materiál, který v sobě nese energii stromu a v interiérech vytváří útulnou a příjemnou atmosféru. Dřevěné domy nás podle studentů přirozeně spojují s přírodou a ekosystémem lesa,“ okomentovala téma soutěže její od letošního roku nová vedoucí Ing. Pavla Panáčková.

Nechat se zaměstnat, nebo hned podnikat?

„Mám radost, že jsou mezi mladými architekty a projektanty jedinci, kteří chtějí pracovat se dřevem a mají chuť ukázat světu, co všechno lze z tohoto krásného materiálu postavit. Právě díky nim se i u nás a na Slovensku bude v budoucnu ještě více stavět ze dřeva. A tak ať už tedy dnes v hlasování odborné poroty, partnerů soutěže a široké veřejnosti vyhraje kdokoliv, mé ocenění patří všem přihlášeným,“ doplnil Ing. Panáčkovou ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák s tím, že obdivuje motivaci soutěžících, kteří na dílech pracovali během pandemie, kdy byli odkázáni jen na domácí studium. „Svůj čas přitom využili velmi produktivně. A ačkoliv se v důsledku karantény hlásili soutěžící nejčastěji jako jednotlivci, překvapilo nás, že se přihlásilo i 6 týmů,“ okomentoval Ing. Polák výjimečný ročník 2020, pro jehož vyhlašovací ceremoniál Nadace letos zvolila historické prostory Autoklubu České republiky na Opletalově ulici v Praze. Zde pak v dopoledních hodinách pořadatelé připravili pro všech 50 pozvaných soutěžících zajímavý doprovodný program, zaměřený na jejich osobní a profesní rozvoj. O ten bohužel přišlo 13 studentů ze Slovenské republiky, kteří, ačkoliv svoji účast potvrdili, kvůli výše zmíněné pandemii a z ní plynoucích vládních opatření nakonec nemohli přijet.

O úvod doprovodného programu se postarala konzultantka vzdělávacího institutu GrowJOB Mgr. Denisa Dědičová svojí přednáškou „Osobní hrdost jako první krok k úspěchu“. Pojednávala nejen o osobní hrdosti jako takové, kterou je třeba chápat jako vědomí toho, že si vážíme sami sebe jako člověka – za to jací jsme, jak reagujeme, jaké máme morální hodnoty, kterých se držíme v osobním životě i práci, ale také o s ní souvisejících faktorech jako je sebepoznání, sebeláska, sebevědomí, sebedůvěra a sebeprosazení.

Neméně zajímavou pro budoucí či začínající architekty a projektanty byla i druhá přednáška doc. Ing. Romana Fojtíka, Ph.D. z Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TU Ostrava s názvem „Dřevo a dopravní stavby?“ Obsahovala možné využití dřeva při stavbě silničních mostů, prezentované na několika ukázkách ze světa. V případě ČR na zatím jediném dřevo-betonovém mostu u nás s rozponem cca 10 m v Bohunicích na Prachaticku, postaveném z kůrovcového dřeva, jehož stav, chování za provozu a případné závady jsou průběžně monitorovány diagnostickým systémem Smart Timber Bridge, hlídajícím jeho statickou bezpečnost. Mimo této stavby zmínil ještě národní technickou památku – řetězový most u obce Stádlec na Táborsku s dubovou mostovkou, která v současné době prochází celkovou rekonstrukcí.

Po pomyslném návratu z dřevěných mostů následovala závěrečná panelová diskuze na téma „Studium versus pracovní život“. Mezi diskutujícími byli spolu s ředitelem Nadace Ing. Stanislavem Polákem ještě přednášející Mgr. Denisa Dědičová a loňští držitelé zvláštního ocenění odborné poroty Ing. Jakub Sedláček a Ing. Martin Velfl, autoři soutěžního projektu Polyfunkční blok Těšnov (viz ZDE), který se stal podkladem pro případovou studii WIP vytvořenou v rámci nadačního projektu Požární bezpečnost dřevostaveb (viz ZDE). Od této čtveřice měli studenti možnost dozvědět se mimo jiné i to, jestli a proč po ukončení studia není lepší se nechat nejprve někde zaměstnat a až teprve pak se vydat vlastní cestou soukromého podnikání. Tedy tak, jako to loni učinili oba zmínění čerství projektanti, kteří dnes sbírají praktické zkušenosti v projekční kanceláři města Brna. Kromě toho mohli účastníci po celé dopoledne hlasovat o nejzajímavější poster k jednomu ze všech 43 zde vystavených projektů.

SsVD 2020 v číslech a faktech

Ve 14:00 hodin nadešel všemi očekávaný okamžik vyhlášení nejlepších soutěžních děl a odměnění jejich tvůrců, jehož se slovenští soutěžící mohli účastnit alespoň prostřednictvím živého přenosu na facebookovém profilu Nadace. Jeho začátek jako vždy patřil vedoucí soutěžního projektu Ing. Pavle Panáčkové a její rekapitulaci letošního ročníku takříkajíc v číslech.

„V kategorii ‚Dřevěné stavby – malé‘ soutěžilo 8 studentských návrhů a v kategorii ‚Dřevěné stavby – velké‘ 35 studentských návrhů. Autoři 29 přihlášených děl se mimo hlavní soutěže zapojili také do podkategorie o získání ceny STORA ENSO za použití (ve svém projektu) firmou vyráběných CLT panelů a dalších 21o cenu KRONOSPAN za využití OSB desek,“ uvedla Ing. Panáčková. Jednotlivá díla byla v průběhu letních prázdnin hodnocena (ve dvou kolech) sedmičlennou odbornou porotou, kromě níž o nejlepším soutěžním díle v každé kategorii rozhodovala i hlasující veřejnost. Celkem tak bylo oceněno 5 studentských projektů, z nichž 3 vytvořili studenti z České republiky a 2 ze Slovenské republiky. Nejlepší soutěžící z pohledu odborné poroty obdrželi vedle unikátního dřevěného diplomu a dalších hodnotných cen (věcných i zážitkových) také finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč, věnovanou s.p. Lesy ČR. Vítězové veřejného hlasování v obou kategoriích získali spolu s dřevěným diplomem finanční odměnu 10 tis. Kč. Autoři všech čtyř z hlediska poroty i veřejnosti nejlepších projektů získali také roční předplatné odborných časopisů Dřevo & stavby, Stavebnictví a také registraci pro zasílání elektronických vydání Dřevařského magazínu.

Vyhodnocení

Dřevěné stavby – malé
Vítězkou kategorie „Dřevěné stavby – malé“ se rozhodnutím odborné poroty stala Martina Kocurišinová, (Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury) za soutěžní dílo Dom na móle, představující netradiční spojení navzájem odlišných funkcí mola a bydlení. Cílem při vytváření tohoto objektu bylo vytvořit minimální bydlení s maximálním využitím prostoru, výhledu do okolní přírody a komfort jeho obyvatel. Jeho sloupová konstrukce je zvenčí opláštěná opáleným smrkovým obkladem, v interiéru je použita kombinace OSB desek a kovu.

Hlasující veřejnosti se nejvíce líbil Bufet v Orlických horách, navržený Michaelou Térovou (ČVUT Praha – Fakulta architektury) jako tzv. ostrovní dům. Je tvořen třemi částmi (útulna, vlastní bufet se zázemím a technické zázemí objektu), které jsou vzájemně propojeny vstupními lávkami. Základem jeho konstrukce jsou lepené BSH nosníky spojené do trojúhelníků. Jeho 6 trojúhelníkových štítů společně se soklem slouží k uskladnění palivového dřeva a velká plocha střechy s na ní ukotvenými fotovoltaickými panely je určena k pohlcení sluneční energie a její následnou přeměnu na elektřinu.

Dřevěné stavby – velké
V kategorii „Dřevěné stavby – velké“ odbornou porotu nejvíce zaujala Adéla Koubová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – Fakulta Architektura IV) se soutěžním dílem Vertikální zahrady. Projekt, navržený s cílem vytvořit ve městě přírodu, charakterizuje univerzalita. Šest až sedmipatrové objekty, jenž obsahují byty, z nichž každý má v patře svoji zahradu, a také sdílené prostory (knihovna, studovna, ateliér, kavárna), je možné použít buď samostatně či v rámci jedné ulice, anebo z nich může vzniknout „neomezeně“ velká čtvrť. V tomto případě je prototyp urbanismu aplikován v Praze na brownfieldu kousek od metra Kolbenova.

Hlasující veřejnost poslala nejvíce hlasů Veronike Strončekovej (Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta) a jejímu soutěžnímu dílu Penzión Harhaj. Jedná se o trojpodlažní dřevostavbu, situovanou na okraji Bardějova v blízkosti místních lázní. Hmotové řešení jednotlivých částí není totožné a vychází z modifikace tradičního rustikálního tvarosloví. Základem konstrukce nadzemních podlaží jsou CLT panely. Restaurační část zastřešuje vegetační intenzivní střecha a hotelovou část dřevěný krov se sedlovou střechou.

Ceny partnerů soutěže
Cenou KRONOSPAN, stejně jako již výše uvedenou cenou veřejnosti, byla odměněna studentka Fakulty architektury na ČVUT Praha Michaela Térová za navržený Bufet v Orlických horách z kategorie malých dřevěných staveb.

Naopak v kategorii velkých dřevěných staveb soutěžil návrh odměněný cenou STORA ENSO, kterou si z Prahy odvezl Tomáš Hýrek (Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta) za soutěžní dílo Modul Home Velkomoravská. Cílem autora bylo vytvořit projekt bytového domu z CLT panelů, který by svým rozsahem přesahoval aktuální normativní omezení v ČR a zároveň vycházel z osvědčené zahraniční praxe. Pro zaručení snadné proveditelnosti, ekonomičnosti a s ohledem na požární bezpečnost zvolil konstrukční systém založený na prefabrikovaných modulech v kombinaci s železobetonem v přízemí a prostoru schodiště.

V rámci vyhlašovacího ceremoniálu byli spolu se soutěžícími studenty odměněni také 2 nejúspěšnější účastníci veřejného hlasování – Kateřina Tomíčková a Jiří Svoboda. Odměnou pro K. Tomíčkovou se staly dřevěné sluneční brýle značky WOODSTYLE, J. Svoboda získal deskovou hru ze dřeva značky Maty Moves z produkce Matyáše Veselého z Liberce. V rámci hlasování o nejzajímavější poster bylo účastníky vybráno provedení k projektu Utopian living – micro housing z kategorie velkých dřevěných staveb, jehož autor Petr Matyáš (ČVUT Praha – Fakulta architektury) byl odměněn Velkou knihou o dřevě od Martina Patřičného.

Oceněné návrhy malých i velkých „dřevostaveb“ podrobněji představíme v příštích elektronických vydáních Dřevařského magazínu.

Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina