aktuality

Zastrešenie odborných lesníckych služieb cez Národné lesnícke centrum

Novovymenovaný riaditeľ NLC na Slovensku Ing. Peter Balogh, PhD.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Národné lesnícke centrum (NLC) na Slovensku zastrešuje všetky základné koncepčné činnosti, ktoré súvisia s rozvojom a využívaním hospodárskych funkcií lesov. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na základe výberového konania vymenoval minister Ing. Ján Mičovský, CSc. za riaditeľa NLC Ing. Petra Balogha, PhD. Úspešný bol v 1. kole výberu a následne aj v 2. kole (21. 9. 2020) z dvoch kandidátov preukázal pri prezentácii najserióznejšie odhodlania a naplnenia strategických zámerov.

Ing. Peter Balogh, PhD. pôsobí v Národnom lesníckom centre od roku 2006. Je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen s hlavným zameraním na hospodársku úpravu lesov. Vo vrcholnej riadiacej funkcii chce pokračovať pri akceptácii a prospešnosti inštitúcie, ktorá efektívnym a transparentným spôsobom poskytuje komplexné a odborné lesnícke služby. Bude usmerňovať lesnícku prevádzku pre naplnenie strategických cieľov lesníckeho a drevárskeho sektora. NLC pokrýva na Slovensku lesnícku vedu a výskum, hospodársku úpravu lesov, komplexné zisťovanie stavu lesov a lesníckych činností, dopĺňa výchovu a vzdelávanie lesníckych stavov.

Národné lesnícke centrum tvoria na národnej úrovni výskumné a vývojové ústavy so zameraním na inovácie lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu:

  • Lesnícky výskumný ústav Zvolen,
  • Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
  • Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen,
  • Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina