aktuality

Porádek Hor aneb Lesuw zachowání

Podpísanie Memoranda o modernom hospodárení v lesoch
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesnícke dni bývajú na Slovensku vždy v apríli, ktorý tradične patrí Mesiacu lesov. Do jesenného termínu ich presunul Covid-19 a ich 14. ročník má podtitul „Lesy a biodiverzita“. Zo zvolenského Námestia SNP preniesli Lesnícke dni do neďalekého Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM). Výstava približuje náročnú prácu lesníkov,  poukazuje na význam a dôležitosť rastlinných a živočíšnych druhov pre spoločnosť.  Témy sú rozpracované do odborných statí, fotografií a prírodných materiálov, aby návštevníci lepšie vnímali problematiku cez interaktívne objekty.

Vzácnym exponátom na výstave je originálna listina lesného poriadku „Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání“. Vzácny exponát pochádza z roku 1770 z obdobia panovania Márie Terézie. Odporúčania majú 250-ročné trvanie a sú vhodné aj do súčasných podmienok.

Súčasné tematické okruhy prednášok tvoria bloky o ekosystéme, hospodárenia v lesoch, zmene klímy. Tvoria základ memoranda o spolupráci vedecko-výskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách medzi Technickou univerzitou Zvolen a Národným lesníckym centrom. Lesy sú príliš vzácne, aby sme sa o ne starali. Memorandum podpísali rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., dekan Lesníckej univerzity TU prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. a generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Peter Balogh, PhD.

Samotná výstava prezentuje prácu lesníkov v úsilí prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Otvoril ju minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. za asistencie predstaviteliek LDM Zvolen PhDr. Petry Dzurmanovej a Mgr. Veroniky Horskej Šebíkovej. Výstava je prístupná lesníckym a drevárskym odborníkom od 5. septembra do 18. októbra 2020 v LDM.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina