aktuality

„Dizajn pre všetkých“ podporuje ľudské práva s univerzálnym ponímaním

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Slovenský úrad technickej normalizácie a metrológie vydal v uplynulom polroku v slovenčine aj 2 zaujímavé normy, doslovne preložené z angličtiny. Ich obsah je vysoko aktuálny aj v našich podmienkach. STN nie sú zaradené do mesačných vestníkov.

STN EN 17161 (85 4003) Bezbariérová prístupnosť produktov, tovarov a služieb na základe princípu „Dizajn pre všetkých“ rozširuje okruh používateľov. Umožňuje navrhovať, vyvíjať a poskytovať produkty, tovar a služby tak, aby mal k nim prístup čo najširší okruh používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Aby ich všetci mohli pochopiť a používať, umožní 1. vydanie normy s touto problematikou v danej oblasti. Princíp „Dizajn pre všetkých“ (Design for all) zohľadňuje ľudskú rozmanitosť s cieľom rozšíriť okruh používateľov. Tento princíp inšpiruje tak, aby manažment ocenil inkluzívny a nestigmatizujúci spôsob myslenia a podporoval kultúru, ktorej prioritou sú ľudia. Prístupovosť zabezpečuje, že osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaký prístup k produktom, tovarom a službám – ako ostatné osoby. Tento prístup a princíp je inteligentný a zaradený aj do Medzinárodnej charty týkajúcej sa ľudských práv ako „Univerzálny dizajn“.

STN má za cieľ odstraňovať architektonické bariéry vo verejnom priestore. Vyžaduje potrebu budovania bezbariérových vstupov do budov a vo vnútorných priestoroch. Dopĺňať by ich mali navigačné tabule, zvukové signály, prístupové výťahy. Bezbariérové by mali byť všetky ocenené projekty v rámci ankety Stavba roka. Zlepšiť majú stav života ľudí so zdravotným postihnutím.

STN EN ISO 11139 (85 6546) sa týka sterilizácie výrobkov pre zdravotnú starostlivosť. Slovník termínov používaných pri sterilizácii v súvisiacich zariadeniach a v normách na sterilizačné procesy podľa ISO 11139: 2018. Pomôže pri obsluhe zákazníkov a vo výrobnom procese a službách počas priebehu pandémie Covid-19. Znenie normy vychádza z anglického radenia hesiel. Tvorí základ pre ďalšie STN na čistenie, dezinfekciu, sterilizáciu a septické spracovanie výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Norma pomôže porozumieť všetkým procesom.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina