aktuality

Augustový vestník noriem sa dotýka aj využívania dreva

Normy 08-2020
Ilustračné foto
twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol ponuku nových STN vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac august 2020. Uverejnil 154 nových noriem, 32 zmien a 9 opráv textu aktuálnych noriem.

• STN EN 14218 (49 0668) Trvanlivosť dreva a výrobkov z dreva. Kritéria účinnosti ochranných prostriedkov s ničiacim účinkom stanovené biologickými skúškami (EN 14128: 2020)

• STN EN 16867 (16 6270) Stavebné kovanie. Mechatronické nábytkové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 16867: 2020)

• STN EN 17213 (74 6190) Okná a dvere. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Pravidlá skupiny výrobkov pre okná a dvere (EN 17213: 2020)

• STN EN 13629 (49 2126) Drevené podlahoviny. Jednotlivé a vopred zmontované dielce z rastlého listnatého dreva (EN 13629: 2020)

• STN EN 1816 (91 7892) Pružné podlahové krytiny. Špecifikácia homogénnych a heterogénnych hladkých gumových krytín s podkladom z ľahčeného materiálu (EN 1816: 2020)

• STN EN 12199 (91 7891) Pružné podlahové krytiny. Špecifikácia homogénnych a heterogénnych gumových krytín s dezénom (EN 12199: 2020)

• STN EN 1817 (91 7893) Pružné podlahové krytiny. Špecifikácia homogénnych a heterogénnych hladkých gumových krytín (EN 1817: 2020)

• STN EN 1279-3 (70 1622) Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 3: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na rýchlosť unikania plynu a na tolerancie na koncentráciu plynu (EN 1279-3: 2018)

• STN EN ISO 12006-2 (73 9015) Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 2: Rámec na klasifikáciu podľa ISO 12006-2: 2015 (EN ISO 12006-2: 2020; ISO 12006-2: 2015)

• STN EN ISO 16739-1 (73 9001) Dátový formát Industry Foundation Classes (IFC) pre zdieľanie dát v stavebníctve a facility managemente. Časť 1: Dátová schéma podľa ISO 16739-1: 2018 (EN ISO 16739-1: 2020; ISO 16739-1: 2018)

• STN EN 17293 (73 8130) Dočasné stavebné konštrukcie. Zhotovovanie. Požiadavky na výrobu (EN 17 293: 2020)

• STN EN ISO 21945 (65 7431) Tuhé biopalivá. Zjednodušená metóda odberu vzoriek na maloobjemové použitie podľa ISO 21945: 2020 (EN ISO 21945: 2020; ISO 21945: 2020)

• STN EN ISO 20024 (65 7432) Tuhé biopalivá. Bezpečná manipulácia a skladovanie peliet z tuhých biopalív na komerčné a priemyselné použitie v zmysle ISO 20024: 2020 (EN ISO 20024: 2020; ISO 20024: 2020)

• STN EN 62841-4-1 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-1: Osobitné požiadavky na reťazové píly (EN 62841-4-1: 2020; mod. IEC 62841-4-1: 2017)

Zmena v normách ISO

• STN EN 62841-3-4/ A12 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky. Zmena A12 (EN 62841-3-4: 2016 / A12: 2020)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina