aktuality

Nádej vystriedalo rozčarovanie

Pracovné stretnutie vedenia Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva SR s vedením š.p. LESY SR, ktoré sa uskutočnilo 27. 7. 2020 v Banskej Bystrici. Foto: PhDr. Peter Zemaník
Pracovné stretnutie vedenia Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva SR s vedením š.p. LESY SR, ktoré sa uskutočnilo 27. 7. 2020 v Banskej Bystrici. Foto: PhDr. Peter Zemaník
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Počiatočná nádej pre podniky drevospracujúceho priemyslu, ktoré sú združené v Drevárskej sekcii Zväzu spracovateľov dreva SR (DS ZSD SR), a ktorá vyplývala z deklarovaného zámeru o transparentnosť a spravodlivosť pri nastavovaní procesov a pravidiel obchodnej politiky štátnych lesov (LESY SR, š.p.) po nástupe nového vedenia štátneho podniku ako strategického partnera DS ZSD SR dostáva trhliny a medzi piliarmi prevláda zdesenie a skepsa nad neprofesionalitou a nekompetentnosťou zámerov š.p. LESY SR.

„Verejne sme deklarovali, že sme ochotní podieľať sa na hľadaní riešení v obchode a dodávkach pre drevospracujúci priemysel tak, aby boli tieto zásady v súlade s programovým vyhlásením Vlády SR, že zabezpečí podporu domácich spracovateľov dreva,“ hovorí Ing. Karol Vinš, prezident ZSD SR a dodáva: „Namiesto toho sme svedkami nekompetentných rozhodnutí na úrovni GR a pretrvávajúcich starých spôsobov obchodovania a zvýhodňovania priekupníkov s drevom. Očakávali sme, že sa nové vedenie jasne dištancuje od všetkých priekupníckych korupčných zmlúv, za ktoré je stíhané predchádzajúce vedenie podniku a namiesto toho nekompetentné nové vedenie LESY SR, š.p. oznamuje, že vypovie zmluvy všetkým riadnym spracovateľom dreva – okrem SCP Ružomberok (tu sa natíska otázka prečo?). Konzervuje to šedú zónu ekonomiky a konzervuje to živnú pôdu pre korupciu a klientelizmus. Navyše, ešte v týchto dňoch plní štátny podnik zmluvy, za ktoré je predchádzajúce vedenie podniku zavreté a stíhané! Je to nonsens!“

Členské spoločnosti DS ZSD SR sa na svojom zasadnutí 13. 7. 2020 zhodli na tom, že v čase, keď je kvôli pandémii Covid-19 veľmi zložitá odbytová situácia na slovenskom a európskom trhu LESY SR, š.p. absolútne ignorujú a torpédujú všetky základné zásady budovania a udržovania stabilných obchodných vzťahov so slovenskými spracovateľmi. Nekomunikujú, neodpovedajú na maily a ignorujú dopyty. Aj preto spracovatelia vyvolali pracovné stretnutie, na ktorom 27. 7. 2020 žiadali vedenie LESY SR, š.p. o informáciu, ako bude vyzerať činnosť LESY SR, š.p. v 2. polroku 2020 a aké majú garancie na pokračovanie zmluvných vzťahov.

Neistotu a chaos vyvolali zákulisné informácie, že LESY SR, š.p. majú v úmysle vypovedať všetky platné zmluvy a tým urobiť údajne hrubú čiaru za minulosťou.

Ing. Matej Vigoda, generálny riaditeľ LESY SR, š.p. tento zámer potvrdil a zároveň vyzval spracovateľov, aby prispeli svojimi pripomienkami a skúsenosťami k vytvoreniu nových zásad obchodnej politiky štátneho podniku.

„Sme presvedčení, že oddeliť zrno od pliev a rozlíšiť spracovateľské subjekty od obchodných a priekupníckych sa dá aj inou cestou, než iba takýmto radikálnym nekompetentným, neprofesionálnym a zbytočným krokom“, argumentuje Ing. Karol Vinš: „pretože takto zneistíme celé lesnícko-drevárske prostredie, ktoré je naviazané aj na bankové garancie a naše spoločnosti o ne môžu prísť. Tým stratia nielen surovinu pre svoju výrobu, ale vďaka bankrotom budú nútené prepustiť tisícky ľudí, ktorých zamestnávajú.“

DS ZSD SR preto žiada veľké verejné rokovanie za účasti všetkých spracovateľov v prítomnosti ministra Mičovského, aby bolo prezentované reálne riešenie pre 2. polrok 2020 a zásadné stanovisko podniku ku všetkým nekorektnostiam a neprávostiam, ktoré v podniku naďalej pokračujú. Je nemysliteľné, aby sa k surovine i naďalej dostávali priekupníci, ktorí zarábajú aj na tom, že lacno nakúpenú a inak zatriedenú guľatinu predávajú našim spracovateľom, ktorí sa inak k surovine od LESY SR, š.p. nedokážu dostať.

DS ZSD SR i naďalej ponúka svoju odbornú kapacitu na narovnanie neprávostí z minulého obdobia a trvá na tom, že jedine spravodlivý a transparentný rating a audit obchodných partnerov LESY SR, š.p. pomôže očistiť trh i vzťahy v ňom. A to aj bez vypovedania existujúcich zmlúv.

Vplyvom masívnej podkôrnikovej kalamity v ČR, ako aj Nemecku, Taliansku a Rakúsku dochádza na stredoeurópskom trhu s drevom k enormnému nárastu ponuky drevnej hmoty, čo má za následok postupný pokles cien tak guľatiny, ako aj reziva a ďalšej drevárskej produkcie. Domáci lesníci a spracovateľské firmy doposiaľ znášali cenové korekcie na úkor svojho vlastného hospodárenia, no v súčasnosti sú už nútení vzájomne rokovať o poklese cien, aby boli vôbec schopní niekam umiestniť svoju produkciu.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina