aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. července 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců stavebního kování, lesnických a dřevozpracujících strojů, nátěrových hmot, čalouněného nábytku, oken a dveří, hraček, dětských hřišť a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 8. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 16, 19, 47, 49, 66, 67, 74, 79, 80, 91 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 16 0001 • Stavební kování – Mechatronické dveřní kování – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16867:2020)
• ČSN č.ú. 19 0005 • Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser (PMD: EN ISO 11553-1:2020 + ISO 11553-1:2020)
• ČSN č.ú. 47 0006 • Lesnické stroje – Štěpkovače dřeva – Bezpečnost (PMD: EN 13525:2020)
• ČSN č.ú. 49 0006 • Kulatina a řezivo – Terminologie (PMD: EN 844:2019)
• ČSN č.ú. 49 0007 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 11: Kombinované stroje (PMD: EN ISO 19085-11:2020 + ISO 19085-11:2020)
• ČSN č.ú. 49 0008 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) (PMD: EN ISO 19085-9:2020 + ISO 19085-9:2020)
• ČSN č.ú. 49 0009 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) (PMD: EN ISO 19085-9:2020 + ISO 19085-9:2020)
• ČSN č.ú. 66 0009 • Lepidla – Lepidla pro lepení parket na podklad – Zkušební metody a minimální požadavky (PMD: EN ISO 17178:2020 + ISO 17178:2013)
• ČSN č.ú. 67 0018 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu (PMD: EN 927-11:2020)
• ČSN č.ú. 67 0019 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky (PMD: EN 927-7:2020)
• ČSN č.ú. 74 0001 • Okna a dveře – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře (PMD: EN 17213:2020)
• ČSN č.ú. 79 0003 • Usně – Mikroskopická identifikace usně (PMD: EN ISO 17131:2020 + ISO 17131:2020)
• ČSN č.ú. 79 0004 • Usně – Chemické zkoušky – Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou (PMD: EN ISO 14088:2020 + ISO 14088:2020)
• ČSN č.ú. 80 0015 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové) (PMD: EN ISO 1833-17:2020 + ISO 1833-17:2019)
• ČSN č.ú. 80 0016 • Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny – Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy (PMD: EN 17317:2020)
• ČSN č.ú. 80 0018 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny octové) (PMD: EN ISO 1833-28:2020 + ISO 1833-28:2019)
• ČSN č.ú. 80 0019 • Textilie – Stanovení antivirální aktivity textilních výrobků (PMD: ISO 18184:2019)
• ČSN č.ú. 91 0002 • Laminátové podlahové krytiny – Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí (PMD: EN 17368:2020)
• ČSN č.ú. 91 0003 • Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích – Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody (PMD: EN 13150:2020)
• ČSN č.ú. 94 0007 • Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 71-7:2014+A3:2020)
• ČSN č.ú. 94 0009 • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz (PMD: EN 1176-7:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 16, 19, 66, 67, 74, 79, 91, č.ú. 49 0006 – 49 0008, č.ú. 80 0016 a 80 0019 a č.ú. 94 0007
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 47 0006: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11. 163 04 Praha 6 – Řepy
• č.ú. 49 0009: Svaz strojírenské technologie z.s., Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 80 0015 a 80 0018: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice
• č.ú. 94 0009: Institut pro testování a certifikaci a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina