aktuality

Pripravenosť aj na online formu štúdia

Minister školstva Branislav Gröhling (vpravo) na tlačovej konferencii s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfom Kropilom. Foto: P. Koreň
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na pôde Technickej univerzity Zvolen sa uskutočnilo 92. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Vyše 20 rektorov pod vedením prezidenta rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Rudolfa Kropila, CSc. riešili hlavné témy – úpravy legislatívneho prostredia, rozvoj vysokoškolského školstva a dopad obmedzení koronavírusu na vysoké školy. Predpokladaný pokles celkových príjmov predstavuje 10 až 30 %. Pre nastávajúci akademický rok 2020/21 prijali rektori možnosti plánu B: pripraviť vysoké školy na prezenčné formy štúdia kombinované online výučbou. Na rokovaní bol prítomný aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Branislav Gröhling a štátny tajomník ministerstva MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH. Koordinovaným postupom majú predchádzať komplikáciám pri vytváraní nových noriem a predpisov vysokoškolského štúdia.

Minister školstva SR Mgr. Branislav Gröhling sa počas návštevy na Technickej univerzite vo Zvolen oboznámil s priebehom uplynulých mesiacov počas výchovy budúcich drevárov a lesníkov. Vedenie univerzity dokázalo prijatím desiatky operatívnych krokov upraviť priebeh letného semestra. Elektronickou formou odovzdali študenti diplomové práce, distančnou formou absolvovali štátne záverečné skúšky, zrušili indexy v papierovej forme zavedením elektronickej databázy, nahradili tradičné menoslovy absolventov na chodníkoch vysadením stromu ako základu Aleje absolventov v parku pri TU, nahradením slávnostných promócií menšími stretnutiami nových inžinierov, magistrov a bakalárov s vedením fakúlt a najbližšími rodinnými príslušníkmi.

Technická univerzita Zvolen vymenovala s platnosťou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2024 novú vedeckú radu. Má 36 členov, z toho 11 z externého prostredia – medzi nimi aj Ing. Igora Patráša, predstaviteľa Zväzu spracovateľov dreva SR, aby prepájal vysokoškolské drevárske štúdium s požiadavkami drevárskych a nábytkárskych firiem.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina