aktuality

Štát vyplatí podiel za vzdelávanie firmám v duálnom systéme

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Komplikovaná situácia vo vzdelávaní počas 2. polroka 2019/20 v SOŠ výrazne skreslila zámery a predpoklady v duálnom vzdelávaní. Za výchovu formou praktickej výučby prispievajú školám firmy, pre ktoré vychovávajú odborných pracovníkov a remeselníkov. Štát potvrdil, že prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uhradí priame platby. Až 627 zamestnávateľov dostane za školský rok 2019/20 celkový príspevok 3.660.400 €. Je to podiel štátu na nákladoch za žiakov SOŠ zapojených do duálneho vzdelávania. Výplata je datovaná k oficiálnemu ukončeniu školského roka 30.6.2020.

V duálnom vzdelávaní pre odvetvie spracovania dreva bolo zapojených 60 žiakov. Z tohto počtu bolo 26 prvákov. Z maturitných odborov majú firmy záujem získať odborníkov v študijných odboroch Technik drevostavieb, Technik drevárskych CNC strojov, Tvorba nábytku a interiéru, Drevárstvo a nábytkárstvo, zapojených bolo 42 budúcich stolárov.

Duálne vzdelávania poskytujú v odvetví spracovania dreva a výroby nábytku tri SOŠ drevárske – v Topoľčanoch, Zvolene a v Spišskej Novej Vsi. Zmluvy mali podpísané so 14 výrobnými firmami. Z uvedených 627 zamestnávateľov je to len 2,23 %. Štatistický výpočet prezrádza, že z uvedenej sumy (3.660.400 €) dostane jedna firma priemerne 5838 € a „naše“ firmy by mali od štátu dostať celkom 81.731 € za výchovu budúcich odborníkov pre drevárske a nábytkárske odvetvie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina