aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2020

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2020

• ČSN EN 17161 (01 0393) • Design pro všechny – Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny – Rozšíření okruhu uživatelů
• ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady
• ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání
• ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
• ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 1: Úhlové a přímé brusky
• ČSN EN ISO 12759-4 (12 2004) • Ventilátory – Klasifikace účinnosti ventilátorů – Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách
• ČSN EN 13053 (12 7005) • Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
• ČSN EN 12102-2 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody
• ČSN EN 12640 (26 9373) • Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla – Vázací body pro ochranu zboží – Minimální požadavky a zkoušení
• ČSN EN 12641-1 (26 9376) • Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla – Plachty – Část 1: Minimální požadavky
• ČSN EN 12641-2 (26 9376) • Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla – Plachty – Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy
• ČSN EN 54-13+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
• ČSN EN 54-22+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
• ČSN EN 60335-2-47 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-48 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-49 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-105:2005 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-35 ed. 3:2016 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-5 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (změna A11)
• ČSN EN IEC 61535 ed. 2 (37 0535) • Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
• ČSN EN 61535:2010 (37 0535) • Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích (změna Z1)
• ČSN EN 927-10 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení
• ČSN EN ISO 6504-3 (67 3014) • Nátěrové hmoty – Stanovení kryvosti – Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití
• ČSN EN ISO 17872 (67 3101) • Nátěrové hmoty – Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky
• ČSN EN 12758 (70 1017) • Sklo ve stavebnictví –Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření
• ČSN EN 16809-1 (72 7251) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu – Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací
• ČSN EN ISO 1833-15 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)
• ČSN EN 510 (83 2772) • Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi
• ČSN EN 16214-1+A1 (83 8260) • Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 1: Terminologie
• ČSN EN 1177:2018 (94 0516) • Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu (oprava 1)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina