aktuality

Nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR nadväzuje na svoje poverenie

Nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Matej Vigoda
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa š.p. LESY SR konané 22. 6. 2020 určilo, že túto funkciu bude zastávať Ing. Matej Vigoda. Doteraz bol poverený vedením podniku od 25. 3. 2020 po vymenovaní ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jánom Mičovským, CSc.

Do 1. kola výberového konania bolo prihlásených osem uchádzačov. Z neho postúpili do 2. kola dvaja kandidáti. Predstavili svoj návrh koncepcie a stratégie v rámcoch aktuálneho Programového vyhlásenia vlády SR. Absolvovali odborný test zameraný predovšetkým na správu š.p. LESY SR a štátnu správu lesného hospodárstva. Dvaja kandidáti v 2. kole absolvovali osobný pohovor, počas ktorého prezentovali svoje manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie podľa Metodiky pre výberové konania manažérov. Vyjadrenia a znalosti posudzovala 5-členná odborná hodnotiaca komisia z oblasti lesníctva.

Vybraný nový generálny riaditeľ Ing. Matej Vigoda vo svojich zámeroch zvýraznil: „Najdôležitejšie je Lesy SR zachovať a rozvíjať aj cez podnik pre budúce generácie. Musia sa stať uznávaným reprezentantom slovenského lesníctva a musia byť pre ostatné subjekty prirodzeným rešpektovaným vzorom.“ Nový generálny riaditeľ prišiel z pozície vedúceho Lesnej správy Závadka nad Hronom, ktorá je súčasťou š.p. LESY SR, odštepný závod Beňuš.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina