aktuality

Další odklad daňového přiznání za rok 2019

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Podnikatelé, kteří ještě nepodali daňové přiznání za rok 2019 a nedoplatili daň z příjmů, dostanou navíc ještě měsíc a půl. Vláda totiž v pondělí 8.6. v rámci Liberačního balíčku III schválila posun lhůty pro podání přiznání a doplacení daně na 18. srpna 2020.

Podobně jako v předchozích balíčcích tak učinila rozhodnutím ministerstva financí o plošném prominutí pokuty za opožděné podání přiznání a úroků prodlení. Datum 18. srpna bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací.

Až do 31. prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.

Další opatření obsažená v Liberačním balíčku III

  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
  • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
  • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina