aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. června 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 6/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců ručního elektrického nářadí, technologií řízeného větrání, nábytku, biopaliv a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 7. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 10, 12, 14, 36, 72, 73, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 10 0002 • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 1: Úhlové a přímé brusky (PMD: EN ISO 28927-1:2019 + ISO 28927-1:2019)
• ČSN č.ú. 12 0006 • Energetická náročnost budov – Moduly M5-6.2, M5-8.2 – Větrání budov – Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů – Část 5-2: Distribuce a výroba – Metoda 2 (PMD: EN 16798-5-2:2017)
• ČSN č.ú. 14 0002 • Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky (PMD: EN 14276-2:2020)
• ČSN č.ú. 14 0003 • Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky (PMD: EN 14276-1:2020)
• ČSN č.ú. 36 0054 • Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce – Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení (PMD: EN 50559:2013/prAA:2019 (ECOLOSPA))
• ČSN č.ú. 72 0006 • Umělý kámen – Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky (PMD: EN 15388:2020)
• ČSN č.ú. 72 0009 • Tepelně izolační pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu – Část projektu: Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací (PMD: EN 16809-1:2019)
• ČSN č.ú. 73 0030 • Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (konsolidované znění ČSN 73 0831:2011)
• ČSN č.ú. 73 0050 • Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Datové šablony založené na harmonizovaných technických specifikacích podle nařízení o stavebních výrobcích: (CPR) (PMD: prEN 17473)
• ČSN č.ú. 73 0052 • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci (PMD: EN ISO 12006-2:2020 + ISO 12006-2:2020)
• ČSN č.ú. 83 0013 • Tuhá biopaliva – Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace (PMD: EN ISO 21945:2020 + ISO 21945:2020)
• ČSN č.ú. 83 0014 • Tuhá biopaliva – Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích (PMD: EN ISO 20024:2020 + ISO 20024:2020)
• ČSN č.ú. 91 0001 • Pružné podlahové krytiny – Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace (PMD: EN ISO 10581:2020 + ISO 10581:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 14, 36, 91, č.ú. 72 0006, č.ú. 73 0052 a č.ú. 83 0014
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 10 0002: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., nám. Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• č.ú. 12 0006: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. 72 0009
: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• č.ú. 73 0030
: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0050
: CAD – BIM, s.r.o., Eliášova 460/35, 160 00 Praha 6
č.ú. 83 0013
: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina