drevoservis

Agrorezort na Slovensku vedie po prvý raz lesník

Agrorezort na Slovensku vedie po prvý raz lesník
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Novovymenovaným ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v slovenskej vláde sa stal Ing. Ján Mičovský, CSc. – nestraník, politický nominant OĽaNO. Výrazné umiestnenie na kandidátke ho predurčilo na popredný post pri riadení štátu. Stal sa prvým lesníkom, ktorého predseda vlády poveril vedením agrorezortu na Slovensku – Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja. V organizačnej štruktúre ministerstva je aj samostatné Oddelenie spracovanie dreva v rámci Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Kandidátka strany charakterizuje nového ministra Ing. Jána Mičovského, CSc. ako lesníka a ochranára. Už viac ako decénium pôsobí ako lesnícky publicista so zameraním neúnavného bojovníka proti korupcii. Ako aktivista proti korupčnému úpadku v š.p. LESY SR sa snažil priniesť zmenu hospodárenia v lesoch a počinov v prírode. Rodák zo Zvolena je absolventom Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Zvolene a Lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene. Vo Východoslovenských štátnych lesoch pôsobil 20 rokov – v pozíciách od ťažobného majstra až po riaditeľa závodu. Od roku 2002 pracoval osem rokov na Generálnom riaditeľstve š.p. LESY SR v Banskej Bystrici. Za opozičné hnutie OĽaNO bol v rokoch 2012 – 2016 poslancom NR SR. Má 65 rokov a trvalé bydlisko v Humennom.

Jedným z prvých rozhodnutí nového ministra bolo odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa š.p. LESY SR Ing. Mariana Staníka. Vedením štátneho podniku poveril Ing. Mateja Vigodu. Poverený generálny riaditeľ prichádza z pozície vedúceho Lesnej správy Závadka nad Hronom, ktorá je súčasťou OZ Beňuš – š.p. LESY SR. Počas uplynulých rokov sa svedomite postavil do protikorupčného hnutia v rámci podniku. Do funkcie prichádza v časoch turbulencie poznačenej koronavírusom a problémoch s odbytom a cenami drevnej suroviny. Čakajú ho neľahké riešenia, lebo celé odvetvie spracovania dreva je v ťažkej situácii. Najdôležitejšou úlohou bude nájsť spoločnú reč s odberateľmi a spracovateľmi drevnej hmoty na Slovensku a udržať podnik v dobrej ekonomickej kondícii.

Matej Vigoda prešiel v š.p. LESY SR pracovnými pozíciami od manipulanta, cez lesníka, technika, ťažbára až po vedúceho lesnej správy. Z vlastných skúseností vie odhaliť, kde všade systém hospodárenia v lesoch pokrivkáva: „Hneď od začiatku sme pristúpili k prehodnoteniu cenníkov v jednotlivých sortimentoch, umožnili sme predaj vlákniny v dĺžkach 2 a 4 m priamo z odvozných miest a expedičných skladov fyzickým osobám. Operatívne vyhodnocujeme stanovené postupy. Ak by sa obchod s drevom zastavil, malo by to veľmi vážne dopady na celý podnik.“ Aké má priority a víziu? Hlavným cieľom je stabilizovanie lesov a zabezpečenie ich funkcií formou prírode blízkemu obhospodarovaniu.

Výsledky hospodárenia š.p. LESY SR v roku 2019

Ešte pred nástupom nového vedenia zverejnil š.p. LESY SR definitívne hospodárske výsledky za rok 2019. Prostredníctvom časopisu Lesník ich uviedla Ing. Dana Kráľová, MBA – poverená vedením Ekonomického úseku GR š.p. LESY SR. Audit účtovnej závierky bol ukončený 20. 2. 2020 správou nezávislého audítora.

LESY SR, š.p. dosiahol k 31. 12. 2019 výsledok hospodárenia po zdanení 3 030 030 €. V medziročnom porovnaní je to pokles o 2 201 860 €. Plánovaný výsledok hospodárenia 40 000 € bol zlepšený o 2 990 030 €. Prispeli k tomu aj celkové náklady nižšie oproti plánu o 80,7 tis. €. Celkové výnosy boli vyššie oproti plánu aj napriek tomu, že zaznamenali pokles v tržbách za drevo o 4 428 470 € z dôvodu nenaplnenia plánovaného objemu dodávok. Ťažba dreva v roku 2019 bola v objeme 4 456 789 m3. V porovnaní s plánom to bolo viac o 77 825 m3 z dôvodu ponechania dreva na pni. Oproti roku 2018 je to pokles o 109 298 m3, z toho pokles ihličnatej ťažby o 100 922 m3. Dodávky dreva boli 4 212 637 m3, v porovnaní s plánom nižšie o 114 762 m3. Neplnenie bolo v dodávkach listnatej hmoty. Priemerné speňaženie listnatého dreva predstavovalo 54,26 €/m3 s medziročným nárastom o 1,99 €/m3. Priemerné speňaženie ihličnatého dreva bolo 43,27 €/m3 s medziročným poklesom o 5,32 €/m3.

Obr.: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. (vpravo) spolu s povereným generálnym riaditeľom š.p. LESY SR Ing. Matejom Vigodom. Foto: archív autora

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina