aktuality

Výstavný areál v Nitre obsadia poľnohospodári, po nich nábytkári a lesníci

Výstavný areál v Nitre obsadia poľnohospodári, po nich nábytkári a lesníci
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. poveril vedením výstavníctva Agrokomplex v Nitre Ing. Máriu Balkovú. Nahradila vo funkcii doterajšieho riaditeľa Ing. Branislava Borsuka. Nová riaditeľka je dočasne poverená riadením výstaviska. Nového riaditeľa vyberú prostredníctvom výberového konania v zmysle zákona o štátnom podniku.

Poverenú riaditeľku Ing. Máriu Balkovú čaká náročná úloha pripraviť 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2020. Súbežne s ďalšími prehliadkami sa uskutoční 20. – 23. augusta 2020. Agrokomplex, š.p. má za úlohu v prvom rade prezentovať rezort pôdohospodárstva.

Hneď na túto výstavu nadviažu drevárske, nábytkárske a lesnícke prezentácie. Od 16. do 20. septembra 2020 by sa mal na výstavisku konať 30. ročník veľtrhu Nábytok a bývanie 2020 za účasti 400 vystavovateľov na ploche 24 tis. m² vrátane ďalších sprievodných podujatí. Podujatie preložili z marca v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu.

K nábytkárskemu veľtrhu pričlenili aj výstavy Lignumexpo s ponukou technológií pre spracovanie dreva a LES s prezentáciou pestovania lesa a ťažby dreva. Podujatie v 2-ročnej periodicite sa uskutočňuje v párnych rokoch.

Ilustračné foto z výstavy Nábytok a bývanie
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina