aktuality

Prvé štátne skúšky formou on-line

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Historicky prvé štátne skúšky on-line na Slovensku sa uskutočnili na Fakulte architektúry STU Bratislava 7.4.2020 z predmetu TMAT (Teória a metodológia architektúry). Cez internetové spojenie pomocou programu Hangouots Meet sa na štátniciach zúčastnili: Bc. Lenka Baková, Peter František Baroš, Viktor Lampert a Matej Mega. Všetci úspešne absolvovali štátnu skúšku.

Vedomosti študentov hodnotila skúšobná komisia: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (predseda), doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., Ing. arch. Pavel Paňák – hosťujúci profesor, Ing. arch. Miriama Butková (tajomník).

Fakulta architektúry STU Bratislava bude všetky štátnice realizovať touto formou. Čakajú aj študentov Interiérového dizajnu. Po absolvovaní čaká 8 poslucháčov dokončenie a odovzdanie diplomovej práce a jej obhajoba.
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina