školy

Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory Jakub Neubauer je opět z ISŠ Slavkov u Brna

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 26. 2. 2020 při příležitosti veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX finálové kolo 3. ročníku Mistrovství České republiky oboru Truhlář, vyhlášeného Klastrem českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář. V soutěžním klání, pořádaném ISŠ Slavkov u Brna, se utkalo 19 adeptů truhlářského řemesla z celé ČR a také ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Letošní 3. ročník Mistrovství České republiky oboru truhlář byl již tradičně pořádán Integrovanou střední školou Slavkov u Brna (ISŠ) ve spolupráci s vyhlašovatelem mistrovsví Klastrem českých nábytkářů (KČN). Počínaje letošním rokem byla soutěž kromě přehlídky „České ručičky“ zařazena také v programu „Excelence středních škol“ MŠMT ČR, zaměřeném na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky SŠ, kteří dosahují vynikajících výsledků v ministerstvem vybraných soutěžích. Jejím oficiálním mediálním partnerem je Dřevařský magazín.

Letošní mistrovství bylo po osvědčeném modelu z minulých dvou let pořádáno jako tříkolová soutěž jednotlivců složená ze školních a krajských kol a celostátního finále. Školní kola proběhla na přelomu 3. a 4. kvartálu loňského roku a z každé školy vyučující daný obor postupovali max. 2 žáci do některého z místně příslušných regionálních kol. V těchto kolech, proběhnuvších během listopadu 2019 až ledna 2020, se vždy utkali žáci škol z jednoho nebo dvou vzájemně sousedících krajů. Nejlepší žák z každého kraje pak postoupil do celostátního finále, jehož se na pozvání pořadatelů zúčastnily i 3 partnerské školy ze zahraničí jako hosté bez stanovení pořadí.

Na pomyslnou startovní čáru finálového kola se tak postavilo 13 žáků reprezentujících VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, SŠ stavební Třebíč, SŠ Kateřinky Liberec, SŠ řemesel Frýdek-Místek, SOŠ a Gymnázium Staré Město, SOU stavební Plzeň, SOŠ a SOU Písek, SŠ polytechnickou Olomouc, SOŠ Jarov z Prahy 9, SŠ řemeslnou Jaroměř, SOU Hluboš, SOŠ Litvínov – Hamr a pořádající ISŠ Slavkov u Brna, K nim se přidalo ještě soutěžní družstvo ze SOŠ Holíč (Slovenko), dvojice žáků ze Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképzö Iskolája (Maďarsko) a 2 reprezentanti Zespól Szkól im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej (Polsko). Vlastní finále soutěže zahrnovalo 5 hodin trvající praktickou část. Úkolem soutěžících bylo zhotovit dle předem obdržené výkresové dokumentace 425 mm vysokou mini židličku o půdorysu 230/210×440 mm se sedákem z 15 mm silné borové překližky, spojeným s konstrukcí pomocí kolíků. Materiálem nohou, lubů a opěráku byly borové vlysy, vzájemně spojené na čep a dlab s pérkem (přední nohy s luby) a na čep a dlab v případě zadních nohou a opěráku.

Výkony žáků hodnotila odborná komise tvořená čtveřicí zástupců oborových firem z okolí Slavkova a Rousínova. Jmenovitě předsedou Miroslavem Skřivánkem (Truhlářství Podbřežice), Vladimírem Koutňákem (Truhlářství Koutňák Ivanovice na Hané), Ing. Pavlem Šaňkem (Dřevodílo Rousínov v.d.) a Ing. Karlem Osolsobě (DSN Brno s.r.o.). Ti byli takříkajíc na place po celou dobu finálového klání a hodnotili u výrobků dodržení rozměrů dle výkresové dokumentace, provedení konstrukčních spojů, broušení a úpravu povrchu, montáž výrobku a lepení. U soutěžících pak jimi zvolený technologický postup a organizaci práce a v neposlední řadě také dodržování BOZP. Při hodnocení mohli soutěžící od poroty získat maximálně 100 bodů. K této hranici se nejvíce přiblížil (se ziskem 92 bodů) letošní juniorský mistr republiky oboru truhlář Jakub Neubauer z ISŠ Slavkov u Brna. O 10 bodů za vítězem se na druhé pozici umístil Lukáš Šťastný ze SŠ řemeslné Jaroměř (82 bodů) a třetí příčku vybojoval (s celkovým počtem 80 bodů) Ludvík Steuer ze SOŠ Litvínov – Hamr. Výše jmenovaný letošní mistr ČR Jakub Neubauer byl navíc porotou ještě nominován k zisku zlaté plakety v projektu „České ručičky“. Nejlepším zahraničním soutěžícím s celkovým součtem 71 bodů byl Bence Tóth z maďarské Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképzö Iskolája před druhým Andrejem Chorvatovičem ze slovenské SOŠ Holíč (61 bodů) a třetím Piotrem Zemanekem z polské Zespól Szkól im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej (59 bodů).

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina