aktuality

Stanovisko ZSD SR k situácii v drevospracujúcom a nábytkárskom sektore SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) vníma ohrozenie slovenskej ekonomiky veľmi reálne a zároveň sa stavia k jej odvráteniu veľmi zodpovedne vo vzťahu k zamestnancom svojich firiem. Jeho členské spoločnosti tvoria malé, stredné ale aj veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú celkom viac ako tritisíc ľudí, na ktorých sú v celom lesnícko-drevárskom sektore naviazané ďalšie desaťtisíce osôb. Chceme zdôrazniť, že ZSD SR reprezentuje pre Slovensko významné a hlavne perspektívne odvetvie pre využívanie potenciálu obnoviteľnej suroviny.

Sme presvedčení, že opatrenia, na podporu zamestnávateľov, ktoré navrhuje Republiková únia zamestnávateľov, výrazne odľahčia odvodovú a daňovú zaťaženosť všetkých firiem na Slovensku. Okrem toho, že podporujeme opatrenia na kompenzáciu nákladov zamestnávateľov a zlepšenie cash-flow podnikateľských subjektov potrebujeme v našom sektore stabilitu rezortných vzťahov.

Lesnícko-drevársky sektor (LDS) je mimoriadne citlivý na zlé, neuvážené a väčšinou dlhotrvajúce rozhodnutia politických špičiek na Slovensku, ale i v okolitých krajinách, ktoré síce dokážeme identifikovať, ale – žiaľ – väčšinou nie odvrátiť.

Členovia ZSD SR sú si plne vedomí toho, že jedine vyvážená komunikácia a efektívne napĺňanie rozumných hospodárskych cieľov v našom spoločnom sektore pomôže odvrátiť a zvrátiť ohrozenia, ktorým dnes v lesnícko-drevárskom sektore čelíme.

Preto apelujeme na novú Vládu SR, aby dôkladne zvážila, aké opatrenia prijme v záujme ozdravenia našich lesov, ale zároveň zachovania krehkej stability LDS. Je to o to dôležitejšie, že zároveň musíme čeliť ohrozeniu existencie našich firiem v boji s koronavírusom na Slovensku.

ZSD SR je zásadne proti úprave kompetenčného zákona a presúvaniu riadenia lesníckych činností pod rezort životného prostredia. Naopak, ZSD SR už roky apeluje na všetky predchádzajúce vládne garnitúry, že jedine zjednotenie lesníckych politík a zosúladenie a harmonizácia zásadných legislatívnych dokumentov, ktoré sa týkajú tejto témy (zákon o lesoch, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o štátnej ochrane prírody, program rozvoja vidieka, a pod.) pod gesciou MPRV SR garantuje zodpovedné a trvalo udržateľné hospodárenie a rozumnú ochranu v našich lesoch.

Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie efektívneho fungovania štátnych lesníkov je podľa názoru ZSD SR úplné odpolitizovanie podnikov štátnych lesov minimálne tým, že generálneho riaditeľa nebude menovať minister pôdohospodárstva, ale nezávislý orgán (napríklad komisia menovaná NRSR) a potvrdenie bude plénom NRSR. Pre zotrvanie vo funkcii musia byť stanovené merateľné kritériá. Nemusíme príliš zdôrazňovať, že stav, v ktorom sa táto organizácia dnes nachádza, nie je dielom lesníkov, ale politikov.

Tento princíp obsadzovania vedenia štátnych podnikov považujeme za nevyhnutný vo všetkých rezortoch..

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina