aktuality

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Mezi podnikateli se důvěra snížila ve všech odvětvích kromě stavebnictví, kde stagnovala. V průmyslu dokonce klesla nejvýrazněji od února 2009, a to přesto, že relativně velká část respondentů dotazník vyplnila začátkem měsíce, kdy se situace v souvislosti s šířením koronaviru nemusela jevit natolik kritická.

„Ještě minulý měsíc mírně převažoval počet průmyslových podniků, které očekávaly zvýšení výrobní činnosti v příštích třech měsících. Avšak v březnu již výrazná většina podniků očekávala, že výrobní činnost bude muset utlumit,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

I spotřebitelé byli pesimističtí. Ekonomickou situaci a její výhled hodnotili v březnu nejhůře za uplynulých šest let. „Mezi spotřebiteli rezonovaly ze všeho nejvíce obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a také jejich vlastní finanční situace,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,2 bodu na hodnotu 88,6, což byla nejnižší hodnota od června 2013. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně snížil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, jsou oproti únoru horší. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 119,0. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se oproti únoru téměř nezměnilo. Očekávání zaměstnanosti jsou přibližně stejná jako minulý měsíc. Meziročně je důvěra ve stavebnictví nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,3 bodu na hodnotu 99,8. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti únoru zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti, měsíců jsou výrazně nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,2, nejnižší hodnotu od května 2014. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti minulému měsíci nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se zvýšilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou v meziměsíčním srovnání výrazně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podniků v odvětvích služeb jsou pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, meziměsíčně výrazně nižší. Meziročně je důvěra ve vybraných službách také nižší.

Mezi spotřebiteli se v březnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 100,5. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně také zvýšily. Úmysl spořit se mírně snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se ve srovnání s únorem rovněž téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Sběr dat za podnikatelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. března, za spotřebitelskou část od 1. do 16. března. Vnímání aktuálního stavu a očekávání ze strany podnikatelů a spotřebitelů jsou proto v dynamicky se vyvíjející situaci v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru v publikovaných datech zachyceny pouze částečně.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina