aktuality

STN zamerané na ergonómiu, stavebné objekty a ich požiarnu odolnosť, obaly

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odvetvia spracovania dreva, výroby nábytku a stavebných prác sa týkajú aj všeobecné predpisy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť firiem. Uverejnené sú v Zborníku UNMS SR – v sérii noriem na marec 2020.

• STN EN ISO 9241-210 (83 3580) • Ergonómia. Interakcia človek – systém. Časť 210: Navrhovanie interaktívnych systémov so zameraním sa na človeka stanovená ISO 9241-210 (EN ISO 9241-210; ISO 9241-210)
• STN EN 13098 (83 3609) • Pracovná expozícia. Meranie vzdušných mikroorganizmov a mikrobiálnych látok. Všeobecné požiadavky (EN 13098: 2019)
• STN EN 17161 (85 4003) • Bezbariérová prístupnosť produktov, tovarov a služieb na základe princípu „Dizajn pre všetkých“. Rozširovanie okruhu používateľov (EN 17161: 2019)
• STN EN 15254-3 (92 0220) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti: Nenosné steny. Časť 3: Ľahké priečky (EN 15254-3: 2019)
• STN EN 1047-1 (93 7709) • Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Časť 1: Dátové skrine a puzdrá (EN 1047-1: 2019)
• STN EN 15659 (93 7709) • Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Ľahké protipožiarne skúšobné objekty (EN 15659: 2019)
• STN EN 15341 (95 0104) • Údržba. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (EN 15341: 2019)
• STN EN 50980-1 (30 4020) • Zariadenie na diaľkové monitorovanie alkoholu. Časť 1: Prístroje na hodnotiace programy (EN 50980-1: 2019)
• STN 73 3443 (73 3443) • Stavebné práce. Sklárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie
• STN EN ISO 4180 (77 0605) • Obaly. Prepravné balenie. Všeobecné pravidlá na zostavovanie programov skúšok odolnosti v zmysle ISO 4180: 2019 (EN ISO 4180: 2019; ISO 4180: 2019)
• STN EN ISO 22301 (83 0002) • Ochrana a odolnosť spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky stanovené ISO 22301: 2019 (EN ISO 22301: 2019; ISO 22301: 2019)

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina