aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. března 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, čalouněného nábytku, zpracovatelů dřeva a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 3. 4. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 12, 36, 49, 67, 69, 73 a 80 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 01 0002 • Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu (PMD: EN ISO 11203:2009/FprA1 + ISO 11203:1995/FDAmd 1)
• ČSN č.ú. 12 0001 • Ventilátory – Klasifikace účinnosti ventilátorů – Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách (PMD: EN ISO 12759-4:2019 + ISO 12759-4:2019)
• ČSN č.ú. 12 0002 • Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (PMD: EN 13053:2019)
• ČSN č.ú. 12 0003 • Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie (PMD: EN ISO 29464:2019 + ISO 29464:2017)
• ČSN č.ú. 36 0006 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (PMD: EN 60335-2-5/A11:2019 (LVD3))
• ČSN č.ú. 36 0007 • Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení (PMD: FprEN IEC 63078:2019 + IEC 63078:2019)
• ČSN č.ú. 49 0002 • Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji (PMD: FprEN 131-4)
• ČSN č.ú. 67 0001 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení (PMD: EN 927-10:2019)
• ČSN č.ú. 67 0002 • Nátěrové hmoty – Stanovení kryvosti – Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití (PMD: EN ISO 6504-3:2019 + ISO 6504-3:2019)
• ČSN č.ú. 69 0001 • Stroje na zpracování plastů a pryže – Kalandry – Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 12301:2019)
• ČSN č.ú. 73 0002 • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny (PMD: EN 13384-2:2015+A1:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0003 • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny (PMD: EN 13384-1:2015+A1:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 80 0003 • Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlaku – Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (PMD: EN ISO 13938-2:2019 + ISO 13938-2:2019)
• ČSN č.ú. 80 0004 • Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlaku – Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (PMD: EN ISO 13938-1:2019 + ISO 13938-1:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 12 0001, 12 0002, 36 0007, úkoly ve třídách 67 a 69
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 01 0002: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., nám. Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
č.ú. 36 0006: Ing. Petr Voda, Rataje 212, 539 01 Hlinsko v Čechách
č.ú. 49 0001: Ivana Petrašová, dpt., Palackého třída 2541/100, 612 00 Brno 12 – Královo Pole
• úkoly ve třídě 73: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• úkoly ve třídě 80: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina