aktuality

Marcové normy – lepidlá a náterové látky

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prehľad nových noriem uverejnených vo Vestníku UNMS SR na mesiac marec 2020. Vestník obsahuje celkom 137 nových noriem, 13 zmien a 2 opravy STN.

• STN EN 14257 (66 8517) • Lepidlá. Lepidlá na drevo. Stanovenie ťahovej pevnosti preplátovaných spojov pri zvýšenej teplote WATT ´91 (EN 14257: 2019)
• STN EN ISO 22633 (66 8628) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien linoleových dlážkovín v styku s lepidlom pri uplatňovaní normy ISO 22633: 2019 (EN ISO 22633: 2019; ISO 22633: 2019)
• STN EN ISO 787-13 (67 0520) • Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 13: Stanovenie síranov, chloridov a dusičnanov rozpustných vo vode podľa ISO 787-13: 2019 (EN ISO 787-13: 2019; ISO 787-13: 2019)
• STN EN ISO 787-15 (67 0520) • Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 15: Porovnanie odolnosti pevných pigmentov podobných typov proti svetlu v zmysle ISO 787-15: 2019 (EN ISO 787-15: 2019; ISO 787-15: 2019)
• STN EN 927-3 (67 2045) • Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 3: Skúška prirodzeným poveternostným starnutím (EN 297-3: 2019)
• STN EN 927-13 (67 2045) • Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 13: Hodnotenie odolnosti náteru naneseného na drevenom substráte proti nárazu (EN 927-13: 2019)
• STN EN 16074 (67 3018) • Náterové látky. Stanovenie obsahu neprchavých látok a výdatnosti materiálov na kontinuálne lakovanie (EN 16074: 2019)
• STN EN ISO 2808 (67 3061) • Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru podľa ISO 2808: 2019 (EN ISO 2808: 2019; ISO 2808: 2019)
• STN EN ISO 8130-14 (67 3980) • Práškové náterové látky. Časť 14: Slovník stanovený ISO 8130-14 (EN ISO 8130-14: 2019; 8130-14: 2019)

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina