aktuality

Príkladné zvýšenie finančných príspevkov pre zamestnancov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kolektívna zmluva na rok 2020 pre zamestnancov Technickej univerzity prináša zvýšené tarify pre zamestnancov oproti roku 2019. Kolektívna zmluva rešpektuje všetky sociálne vymoženosti podľa stanovenia záväzných odborárskych smerníc. Podpísal ju rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a predseda Rady Univerzitných odborových organizácií na TUZVO doc. Ing. Ján Kováč, PhD. na základe kolektívneho vyjednávania. Uvádzame niektoré pozitívne zmeny. Do platnosti vstupuje 1. marca 2020.

Nová kolektívna zmluva prináša viacero pozitívnych prínosov:
Príplatok na doplnkové dôchodkové poistenie sa mesačne zvyšuje na 16 €, vlani 13 €.
Náhrada straty príjmu už od prvého dňa maródky vo výške 75 % (vlani 70 %).
Príplatok zamestnávateľa pre zamestnanca o 0,10 € na jedno hlavné jedlo denne.
Príspevok zamestnávateľa pri súvislej pracovnej neschopnosti dlhšej ako 3 mesiace 200 € (doteraz 130 €).
Zvýšenie príspevku na ocenenie darcov krvi 10 €, pre držiteľov diamantovej Jánskeho plakety 20 €
Príspevok na nenávratnú sociálnu výpomoc pri úmrtí (ak má nezaopatrené dieťa) 200 € (doteraz 100 €)
Finančný príspevok pri prvom skončení pracovného pomeru.
Individuálny príspevok na regeneráciu vo výške 60 € (doteraz 50 €).
Príspevok zamestnancovi na kúpeľnú liečbu 300 € (doteraz 200 €).

Niektoré finančné príspevky sú odstupňované podľa stanovených kritérií.

Ku kolektívnej zmluve v podmienkach TUZVO prijali Novú prílohu na umožnenie poskytnutia príspevku na športovú činnosť dieťaťa.
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina