aktuality

Zamestnávatelia môžu požiadať o príspevok na duálne vzdelávanie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Duálne vzdelávanie je partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Definovaný je formou učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán. Za celé obdobie praktického vzdelávania zodpovedá zamestnávateľ, ktorý znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Vzťahy žiakov zapojených do duálneho vzdelávania záležia od školy, ktorá poskytuje teoretické vzdelávania a od pracovísk praktického vyučovania firiem, pre ktorú žiakov vychovávajú. Ministerstvo školstva v SR vydalo výzvu pre zamestnávateľov, aby do 31. marca 2020 požiadali o príspevok na duálne vzdelávanie. Žiadosti vybavuje ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania), ktorý administratívne sústreďuje túto agendu. Schéma štátnej pomoci bola zrušená a nahrádza ju táto výzva, vydaná 6. 2. 2020. Správne vyplnené podklady garantujú poskytnutie príspevku do 30. 6. 2020.

Aktuálne je do duálneho vzdelávania na Slovensku zapojených 2750 prvákov v rámci stredných odborných škôl. Najviac prvákov je v rámci Košického samosprávneho kraja (takmer 600), najmenej v Banskobystrickom a Trnavskom kraji (po vyše 200 žiakov). Konkrétne duálne vzdelávanie drevárskych odborníkov na SOŠ drevárskych vo Zvolene, Topoľčanoch a Spišskej Novej Vsi využíva vyše 60 žiakov, ktorí budú onedlho posilou vo výrobnom procese. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) schválila zoznam pracovísk odborného vyučovania, ktorým bolo vydané osvedčenie o odbornom vzdelávaní. Zoznam tvorí 1600 pracovísk za obdobie rokov 2014 – 19 a neustále ho doplňujú. Medzi nimi je aj vyše 30 stredísk, kde vyučujú praktickým zručnostiam pre odvetvie spracovania dreva a výrobu nábytku.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina