aktuality

Februárové normy – Terminológia guľatiny a reziva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prehľad nových noriem uverejnených vo Vestníku UNMS SR na mesiac február 2020. Vestník obsahuje celkom 148 nových noriem, 24 zmien a 8 opráv STN.

• STN EN 844 (49 0015) • Guľatina a rezivo. Terminológia (EN 844: 2019)

• STN EN ISO 11393-2 (83 2720) • Ochranné odevy pre používanie ručných reťazových píl. Časť 2: Požiadavky na vyhotovenie a skúšobné metódy na chrániče nôh podľa ISO 11393-2: 2018 (EN ISO 11393-2: 2019; ISO 11393-2: 2018)

• STN EN ISO 11393-4 (83 2720) • Ochranné odevy pre používanie ručných reťazových píl. Časť 2: Skúšobné metódy a požiadavky na vyhotovenie ochranných rukavíc v zmysle ISO 11397-4: 2018 (EN ISO 11393-4: 2019; ISO 11393-4: 2018)

• STN EN ISO 13287 (83 2510) • Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku určená normou ISO 13287: 2019 (EN ISO 13287: 2019; ISO 13287: 2019)

• STN EN 1527 (16 6238) • Stavebné kovanie. Kovanie pre posuvné dvere a skladacie dvere. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 1527: 2019)

• STN EN IEC 81346-2 (01 3710) • Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried (EN IEC: 81346-2: 2019; IEC 81346-2: 2019)

• STN EN 15316-4-5 (06 0237) • Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Centralizované zásobovanie teplom a chladom, moduly M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 (EN 15316-4-5: 2017)

• STN EN IEC 60071-1 (33 0400) • Koordinácia izolácie. Časť 1: Definícia, zásady a pravidlá (EN IEC 60071-1: 2019; IEC 60071-1: 2019)

• STN EN 1992-4 (73 1252) • Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 4: Navrhovanie kotvenia do betónu (EN 1992-4: 2018)

• STN ISO 10007 (01 0304) • Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo konfigurácie (ISO 10007: 2017)

• STN ISO 10005 (01 0324) • Manažérstvo kvality. Návod na plány kvality (ISO 10005: 2018)

Zmeny noriem

• STN EN 1992-1-2/A1 (73 1201) • Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií na účinky požiaru. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Zmena A1 (EN 1992-1-2: 2004/A1: 2019)

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina