reportáže

Zdravotně omezeným pomohli chráněnou dílnou a poté v ní zpracovávaným dřevem

Zdravotně omezeným pomohli chráněnou dílnou a poté v ní zpracovávaným dřevem
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Akciová společnost MATEICIUC z Oder na Novojičínsku, zaměřená na nejrůznější výrobky z plastu, po založení v roce 1990 bratry Emilem a Zdeňkem Mateiciucovými zaměstnávala i určitý podíl lidí se zdravotním omezením. Těch se ale v roce 1999, po spojení se strategickým partnerem, měla zbavit, na což mladší z bratrů Zdeněk reagoval spolu se svojí manželkou Danou založením chráněné dílny GERLICH ODRY s.r.o. Ta zpočátku fungovala jako subdodavatel akciovky, ale postupem času začala namísto plastů zpracovávat dřevo. Nejprve do podoby hraček a posléze i dětských hřišť a loutkových divadel, k nimž v roce 2019 přidala ještě výrobu bytového nábytku z dubového masivu.

Bratři Mateiciucovi, Emil (*1943) a Zdeněk (*1946), toužili po vlastním podnikání ještě před rokem 1989, kdy pracovali v někdejších národních podnicích Romo Fulnek a Optimit Odry. S naplňováním tohoto snu proto začali již v roce 1990 založením s.r.o. MATEICIUC (od roku 1995 a.s.), zaměřené na výrobu komponentů pro podlahové vytápění. Svoji výrobu zprvu realizovali v garáži rodinného domu a od roku 1991 pak v úspěšně zprivatizované bývalé továrně na hedvábí v Odrách, která svého času patřila dvěma rodům sudetských Němců (Gerlich, Waschka). Za války sloužila nacistům jako ubytovna (lágr) pro nuceně nasazené ženy a dívky z Ukrajiny a za stejně neblahého komunismu ji využívaly jako sklad oděvní firmy z Olomouce a Prostějova. Při průběžné rekonstrukci a dostavbě tohoto více jak 180 let starého objektu postupně rozšíříli svůj výrobní sortiment ještě např. o plastové trubky, hadice a různé stavební profily.

Od dřevěných hraček…

V roce 1999, po rozhodnutí staršího z bratrů Emila odejít do důchodu, se firma připravovala na spojení s dnes již bývalým strategickým partnerem, což z jeho strany vyvolalo tlak na to, aby propustila cca tři desítky handicapovaných zaměstnanců. „To jsem však nechtěl dopustit, neboť šlo většinou o lidi se sníženou pracovní schopností, kteří mají jinak malou šanci na uplatnění. Založili jsme proto s manželkou společnost GERLICH ODRY, chráněnou dílnu,“ vzpomíná mladší z bratrů dnes třiasedmdesátiletý Zdeněk a dodává, že tato dílna se zpočátku zabývala různými dodělávkami výrobků z produkce „mateřské“ akciové společnosti. V polovině roku 2003 se jí rýsovala šance získat lukrativní zakázku spojenou s kompletací plastových součástek pro německý automobilový průmysl, kvůli níž majitelé přijali do stavu 10 nových zaměstnanců. Z této zakázky ale bohužel nakonec sešlo, a tak byli nuceni hledat pro tehdejších 40 zaměstnanců nové uplatnění.

„Hledali jsem takovou produkci, kterou by šlo provozovat stejným rukodělným způsobem jako výrobky z plastů a při níž by se mohlo uplatnit co nejvíce lidí. A také některé další naše činnosti, jako je kartonáž apod.,“ pokračuje Z. Mateiciuc a dodává, že z tohoto důvodu se proto firma vydala cestou výroby jím navržených originálních dětských hraček. Nikoliv ale hraček plastových, pro jejichž jednotlivé díly by bylo nutné nechat si vyrobit nákladné formy, ale hraček vytvořených z bukové soustružené tyčoviny různých průměrů, včetně truhlářských spojovacích kolíků.

„V té době jsme kromě strojní přímočaré pily a několika stojanových vrtaček a brusek nedisponovali v podstatě žádným technologickým vybavením a nezaměstnávali ani žádného truhláře. Abychom nemuseli příliš kooperovat, bylo pro nás nejjednodušší nakoupit různou tyčovinu, vykrátit ji na potřebné délky, u těchto kusů patřičně upravit tvary a vyvrtat v nich nutné otvory a takto vyrobené díly nakonec poslepovat. Na druhé straně tím ale naše výrobky získaly svůj specifický vzhled, kterým se výrazně odlišily od konkurence,“ upřesňuje majitel počátky dřevovýroby spojené s výrobou jednoduchých modelů různých dopravních prostředků, panáčků a společenských her pro nevidomé děti. Tento sortiment s výjimkou panáčků (Gerlíšků) a zmíněných her byl a stále ještě je prodáván v přírodním provedení bez lakování, čímž mají děti možnost na základě vlastní fantazie si hračky nabarvit sami např. pastelkami nebo fixami. Nejen tímto, ale i vlastním provedením hraček, které vychází z reality běžného života, si firma získala přízeň řady obchodníků nejen u nás, ale zejména v Japonsku a USA. A to především díky autíčkům, vyráběným jako napodobeniny automobilů z 30.–40. let minulého století, mezi nimiž vedle policejního vozu, hasičské stříkačky a dalších užitkových vozidel (autobus, sanitka, poštovní či popelářský vůz atd.) byla také pohřební dodávka. V souvislosti s touto hračkou se totiž firma dostala do pozornosti některých tiskových médií, v nichž se kolem dodávky strhla velká diskuse, zda je či není morbidní. Pro firmu samotnou to ale byla skvělá reklama.

„Po uveřejnění těchto článků jsme dostali stovky objednávek a všichni požadovali právě toto autíčko, které jsme pak řadu let nadále vyráběli i s vysunovací rakvičkou,“ zkonstatoval s úsměvem Z. Mateiciuc s tím, že v další fázi vývoje sortimentu dřevovýroby se však tomuto typu raději vyhnul.

…přes herní prvky dětských hřišť…

Přestože výše zmíněné hračky, z nichž některé má firma v nabídce dodnes, šly poměrně dobře na odbyt, vzhledem k převažujícímu podílu ruční práce nepřinášely majitelům takový zisk, aby byli dlouhodobě schopni držet ve stavu všechny své zaměstnance. Rozhodli se proto rozšířit výrobní prostory chráněné dílny v Odrách o starou a v té době nevyužívanou dřevozpracující provozovnu v cca 11 km vzdáleném Spálově, kde spolu se sklady řeziva a výrobků zřídili i vlastní truhlárnu s lakovnou. Zde pak počínaje rokem 2007 spustili výrobu vybavení dětských hřišť, mezi kterým jsou kromě běžných herních prvků (houpačky, skluzavky, prolézačky, lezecké stěny, houpadla apod.) také některé patřičně zvětšené a upravené modely ze sortimentu hraček — auta (vyjma pohřebáku) a motocykly. Těmito originálními herními prvky, zastoupenými policejním vozem a hasičskou stříkačkou a v případě motocyklů jak běžným, tak i tzv. tříkolkou a čtyřkolkou, se chráněná dílna rok na to pochlubila veřejnosti na mezinárodním veletrhu užitkových a nákladních automobilů Autotec 2008 v Brně. A to při jejich umístění nikoliv v dětském koutku, ale díky obutí do skutečných pneumatik na volné ploše výstaviště přímo vedle expozice Policie České republiky. Zde podle Z. Mateiciuca sklidily nebývale velký zájem ze strany nejen zástupců obcí a mateřských škol, ale také majitelů penziónů, benzínových čerpadel i soukromých zahrad. A to nejen pro jejich určitou originalitu, ale zejména proto, že nevyžadují speciální dopadovou plochu.

„Hrací prvky pro dětská hřiště do výšky 60 centimetrů je možné instalovat na trávník bez nutnosti zřízení dopadové plochy. Ta je mnohdy dražší než vlastní hrací prvek, a navíc vyžaduje průběžnou údržbu,“ doplnil autor návrhů těchto výrobků. Auta, vyráběná ve třech velikostech (velká, střední a malá o rozměrech /délka x šířka x výška/ 300x138x165 cm, 220x120x165 cm a 120x120x175 cm) a jiné dopravní prostředky nejsou produkovány v sériích, ale na přímé objednávky zákazníků. Jednotlivé kusy jsou designově či tvarově přizpůsobovány místu, kde budou instalovány. „Pokud jsou zájemcem např. město či obec, tak se vždy nejprve detailně seznámím s jejich historií i současností, abych věděl, co je pro ně typické. Podle toho pak v souladu se všemi potřebnými certifikáty jednotlivá hřiště koncipuji,“ doplnil autor s tím, že základním konstrukčním materiálem těchto originálních herních prvků jsou buď smrkové hranoly (včetně lepených) a prkna nebo v poslední době stále víc preferovaný akát. Materiál je impregnovaný proti plísním a povrchově upravený vodou ředitelnou lazurou, v případě některých částí aut pak pro ně typickou transparentní barvou. Jednotlivé dřevěné konstrukční prvky jsou vzájemně sčepovány nebo sešroubovány pozinkovanými šrouby. Kovové patky a pružiny, na kterých mohou být auta a ostatní dopravní prostředky upevněny a fungovat jako klasická houpadla, jsou žárově pozinkované a volant je upraven komaxitováním. Pneumatiky k obudí kol s dřevěnými špicemi (paprsky) firma získává od okolních pneuservisů, kde si může vybrat i ne zcela sjeté. „Největší problém byl s jejich aplikací. Nakonec jsem ho vyřešil tak, že jednotlivé špice jsou při postupném otáčení kola vtloukány do náboje zvenčí přes otvor v pneumatice. V konečné fázi je tento otvor umístěn na spodní straně kola a slouží k odtoku dešťové vody,“ pochlubil se Z. Meteiciuc, který má tento nápad, jakož i celkový vzhled a provedení těchto hracích prvků chráněný formou užitného vzoru.

…až k sedacímu a stolovému nábytku

Na odloučeném pracovišti ve Spálově, jehož chod zajišťuje 6 zaměstnanců (z celkových 30), začala společnost GERLICH v roce 2009 vyrábět spolu s dětskými hřišti i jednoduchý zahradní nábytek a také originální celodřevěná loutková divadla. Konkrétně pak jejich úložné kufříky a také veškeré polotovary jevišť, kulis a jednotlivých částí loutek, jejichž následné barvení (malování), kompletaci a oblékání zajištují pracovníci hlavního střediska v Odrách. Tato divadla, oslovující vedle mateřských škol a různých organizací i mnohé rodiny, jsou v závislosti na typu produkována ve větších či menších sériích a odbytována prostřednictvím firemního e-shopu. To samé platí také o několika typech kostkových stavebnic, kostkovištích a od roku 2017 vyráběné tzv. Gerlichově citerce, jednoduchém hudebním nástroji splňujícím jak bezpečnostní normy hraček, tak i náročnější odborné požadavky pro hudební nástroje. Ve výčtu sortimentu, navrhovaném manželi Mateiciucovými za účelem zajištění práce pro zdravotně znevýhodněné kolegy, nelze opomenout ani od loňského roku vyráběný bytový nábytek z dubového masivu. Tentokrát jde ale o sortiment převzatý od truhlářství z Vítkova na Opavsku, jehož provozovatel se s ohledem na věk rozhodl ukončit živnostenskou činnost a svoji výrobní technologii včetně vybudované zákaznické sítě přenechal chráněné dílně. Jedná se především o celodřevěné dubové židle, lavice a stoly a v menší míře také o konferenční a televizní stolky, skříňky a komody. Produkovaný nábytek, který spolu s dětskými hřišti dnes ve společnosti GERLICH tvoří gró její dřevovýroby, je prezentován pomocí samostatného e-shopu a vyráběn dle požadavků koncových zákazníků.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina