aktuality

Aktualizácia noriem pre lepidlá a náterové hmoty

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prehľad aktualizácie nových noriem uverejnených vo Vestníku UNMS SR pre spresnenie pri pracovných postupoch počas výroby drevených produktov a ich aplikácie v interiéroch.

• STN EN 17224 (66 8534) • Stanovenie pevnosti šmyku lepidiel na drevo tlakom pri zvýšených teplotách (EN 17224: 2019)
• STN EN ISO 22637 (66 2623) • Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiacich filmov a kompozitov v zmysle ISO 22637: 2019 (EN ISO 22637: 2019; ISO 22637: 2019)
• STN EN ISO 22631 (66 8624) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška odlupovaním podľa normy ISO 22631 (EN ISO 22631: 2019; ISO 22631: 2019)
• STN EN ISO 22632 (66 8625) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá a dlážkoviny. Skúška šmykom podľa normy ISO 22632: 2019 (EN ISO 22632: 2019; ISO 22632: 2019)
• STN EN ISO 22635 (66 8627) • Lepidlá. Skúšobné metódy na plastové alebo gumené dlážkoviny alebo obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien pri zrýchlenom starnutí v zmysle ISO 22635: 2019 (EN ISO 22635: 2019; ISO 22635: 2019)
• STN EN 12004-1 (72 2461) • Lepidlá na lepenie obkladových prvkov. Časť 1: Požiadavky, posudzovanie a meranie nemennosti parametrov. Klasifikácia a označovanie (EN 12004-1: 2017)
• STN EN 12004-2 (72 24661) • Lepidlá na lepenie obkladových prvkov. Časť 2: Skúšobné metódy (EN 12004-2: 2017)
• STN EN ISO 11343 (66 8578) • Lepidlá. Stanovenie dynamickej odolnosti proti štiepeniu vysoko pevných lepených spojov za podmienok nárazu. Klinová nárazová metóda charakterizovaná ISO 11343:2019 (EN ISO 11343:2019; ISO 11343:2019)
• STN EN ISO 2431 (67 3031) • Náterové látky. Stanovenie výtokového času výtokovými pohárikmi podľa ISO 2041: 2019 (EN ISO 2431: 2019; ISO 2431: 2019)
• STN EN ISO 6504-1 (67 3024) • Náterové látky. Stanovenie krytej schopnosti náteru. Metóda Kubelku – Munka na biele a svetlé nátery v zmysle ISO 6504-1: 2019 (EN ISO 6504-1: 2019; ISO 6504-1: 2019)
• STN EN ISO 3251 (67 3031) • Náterové látky a plasty. Stanovenie obsahu neprchavých látok podľa normy ISO 3251: 2019 (EN ISO 3251: 2019; ISO 3251: 2019)
• STN EN ISO 1518-1 (67 3031) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti poškrabaniu. Časť 1: Metóda s konštantným zaťažením podľa ISO 1518-1 (EN ISO 1518-1: 2019; ISO 1518-1: 2019)
• STN EN ISO 1518-2 (67 3031) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti poškriabaniu. Časť 2: Metóda s premenlivým zaťažením stanoveným normou ISO 1518-2: 2019 (EN ISO 1518-2: 2019; ISO 1518-2: 2019)

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina