aktuality

Odvody – ako sa zmenila ich výška pre rok 2020

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odvody živnostníkov (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb – SZČO) na Slovensku sú pre rok 2020 upravené, závisia od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. Priemerná mesačná mzda v roku 2019 dosiahla 1013 € mesačne a minimálnym základom pre odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne je polovica z tejto sumy 506,50 €.

Minimálne odvody sú živnostníci povinní uhrádzať od januára 2020 vo výške 238,80 €. Z toho do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 €. Ak sú medzi živnostníkmi osoby so zdravotným postihnutím, platia iba polovicu z tejto sumy 35,45 €.

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí v roku 2020 jednotlivé čiastky podľa kritérií – percent z vymeriavacieho základu:
• na nemocenské poistenie 4,4 %
• na starobné poistenie 18 % (ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového poistenia)
• na starobné poistenie 13 % (ak je sporiteľom!)
• na invalidné poistenie 6 %
• do rezervného fondu 4,75 %

Z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 € sú to tieto minimálne sumy:
Poistenie na nemocenské poistenie 22,38 €
Poistenie na starobné poistenie 91,17 €
Poistenie na invalidné poistenie 30,39 €
Poistenie do rezervného fondu solidarity 24,05 €
Spolu: 167,89 €

Ak k tomu prirátame minimálny odvod do zdravotnej poisťovne 70,91 €, predstavuje to minimálnu výšku odvodu do poisťovní 238,80 €.

Ak je živnostník v strate, určí sa jeho vymeriavací základ z minimálnej výšky 506,50 €.

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina