aktuality

Živnostníci si v roce 2020 opět připlatí

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Živnostníkům, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, se v roce 2020 platby opět výrazně zvednou, a to u obou typů pojistného. Celkem o 300 Kč měsíčně.

Sociální pojištění

Povinné odvody na sociální zabezpečení se vypočítávají z průměrné měsíční mzdy, která roste v Česku rychlým tempem. Pro rok 2020 je stanovena vládou na 34 835 Kč (oproti loňským 32 699 Kč).

Princip pro výpočet sazeb se nemění. V případě minimálních záloh je to u zdravotního pojištění 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a u sociálního pojištění 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy.

Minimální měsíční zálohy u odvodů pro ČSSZ se pro rok 2020 zvyšují na 2544 Kč. Drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, zaplatí na zálohách o 156 Kč měsíčně víc než v roce 2018.

Minimální zálohu platí OSVČ, které v daném roce s podnikáním začaly, a dále pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi. Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Pozor na termíny!

V roce 2019 se změnily termíny, dokdy musí mít ČSSZ peníze na důchodové (sociální) pojištění na účtu. Podle nového znění zákona musíte za leden 2020 zaplatit už do 31. ledna.

U sociálního pojištění je nicméně rozhodující odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Měsíční zálohu v nové výši odvedete až za měsíc, kdy odevzdáte přehled za rok 2019. Do té doby platíte stejně vysokou zálohu jako v předchozím roce. Většina živnostníků svou povinnost splní do konce dubna – tj. měsíc po odevzdání daňového přiznání – a zálohu v nové výši tak odvedou státu do 30. dubna 2020.

Zdravotní pojištění

Minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění se v roce 2020 zvyšují o 144 Kč na 2352 Kč.

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené pojistné musí hradit od začátku nového roku. Zálohy na zdravotní pojištění se platí zpětně a splatnost zálohy je vždy do 8. dne následujícího měsíce, takže novou vyšší zálohu byste měli uhradit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8. února.

Pokud jste plátci vyšších než minimálních záloh, ty se vám zvýší (případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Změna minimálního nemocenského pro OSVČ

U OSVČ došlo s účinností od 1. července 2019 v důsledku změny sazby pojistného ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6000 Kč). Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob (v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019) byla 138 Kč.

Nižší sazba pojistného se poprvé projevila při odvodu pojistného za červenec 2019. OSVČ, které jsou účastny dobrovolně nemocenského pojištění, si mohly upravit výši svých měsíčních plateb na nemocenské pojištění. Pokud byl jejich maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného vyšší než 6000 Kč, byl jim z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného. Pokud chtěli platit pouze ve výši minimálního pojistného, snížili platbu ze 138 Kč na 126 Kč. Kdo si platbu nesnížil a vyměřovací základ činí právě jen 6000 Kč, tomu bude počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina