aktuality

Revízia dokumentov národného systému certifikácie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na základe implementácie nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov, ktoré sa vzťahujú k hospodáreniu lesov, zmien podľa požiadaviek celého systému certifikácie lesov, odporučila Medzinárodná rada PEFC národným certifikačných orgánov, aby prikročili k revízii dokumentov. Aktuálna verzia SFCS bola uznaná medzinárodnou Radou PEFC 14. 1. 2016 na obdobie 5 rokov.

PEFC Slovensko rozpracovalo rozsah a časový harmonogram 3. revízie. Proces revízie je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom nominovania svojich zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácii.

Nominácie za členov technickej komisie s uvedením ich odborného zamerania alebo predmetu záujmu a pripomienky k rozsahu a procesu revízie dokumentov SFCS treba poslať na sekretariát PEFC do 29. februára 2020 písomne alebo elektronicky.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina