aktuality

Normy pre bezpečnosť strojov a práci pri strojoch

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prehľad nových noriem, ktoré sa týkajú bezpečnosti strojov a práci pri strojoch, ako sú uverejnené vo Vestníku UNMS SR na mesiac december 2019. Celý vestník obsahuje celkom 128 nových noriem, tiež 29 zmien v STN.

• STN EN ISO 19085-10 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Tesárske píly podľa platných noriem ISO 19085-10: 2018 v opravenej verzii 2018-11 (EN ISO 19085-10: 2019; ISO 19085-10: 2018)

• STN EN 60204-1 (33 2206) • Bezpečnosť strojných zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 60204-1:2018; mod. IEC 60204-1:2016)

• STN EN IEC 60246 (33 2206) • Bezpečnosť strojných zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb (EN IEC 60246: 2018; IEC 60246: 2019)

• TNI CLC IEC/TR 61511-0 (18 0303) • Funkčná bezpečnosť. Systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov. Časť 0: Funkčná bezpečnosť pre priemyselné procesy  a IEC 61511 (CLC IEC/TR 61511-0: 2019; IEC/TR 61511-0: 2018)

• STN EN IEC 61131-10 (18 7050) • Programovateľné logické automaty. Časť 10: XML formáty pre význam dát medzi programami podľa IEC 61131-3 (EN IEC 61131-10: 2019; IEC 61131-10: 2019)

• STN EN 1149-5 (83 2709) • Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Funkčné požiadavky na materiál a požiadavky na konštrukciu (EN 1149-5: 2018)

• STN EN ISO 11393-5 (83 2720) • Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Skúšobné metódy a požiadavky na vyhotovenie ochranných galoší podľa normy ISO 11393-5: 2018 (EN ISO 11393-5: 2019; ISO 11393-5: 2018)

• STN EN ISO11393-6 (83 2720) • Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 6: Skúšobné metódy a požiadavky na vyhotovenie chráničov hornej časti tela podľa normy ISO 11393-6 (EN ISO 11393-6: 2019; ISO 11393-6: 2018).

Zmeny v normách STN uverejnené v decembrovom Vestníku:

• STN EN 1995-1-1+A1/A2 (731701) • Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecne. Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (obsahuje zmenu A1: 2018). Zmena A2 (EN 1995-1-1: 2004/A2: 2014)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina