drevoservis

Trh s drevom v stredoeurópskom regióne je presýtený kalamitami

Trh s drevom v stredoeurópskom regióne je presýtený kalamitami
Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

S cieľom zvýšenia transparentnosti predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu zaviedol už dávnejšie š.p. LESY SR elektronické aukcie dreva (EAD). Prostredníctvom nich (za 11 mesiacov celkom 242 aukcií ihličnatých a listnatých sortimentov) však predali iba 6 % ponúkaného množstva. Nezáujem tak dosiahol stav, že zásoby dreva na odvozných miestach a expedičných skladoch vzrástli oproti vlaňajšku až dvojnásobne.

Presýtením trhu s guľatinou sa š.p. LESY SR dostal do nepríjemnej situácie. Podniku hrozí výrazný prepad v tohtoročnej ekonomike. Za rok 2018 dosiahli konsolidovaný zisk 6,75 mil. € pred zdanením, z čoho im vyplynula povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu sumu 5 mil. €. Na základe dohody so zriaďovateľom podniku Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 15. 11. 2019 nemusia túto sumu uhradiť. Zároveň š.p. garantuje protiváhu, že oproti vlaňajšku zníži ťažbu dreva o 10 % (zo 4,3 mil. m3 na necelé 4 mil. m3) a vysadia o 10 % viac sadeníc nového lesa (16,5 mil. kusov).

Kalamita slovenské lesy neobchádza

Veterná víchrica v lesoch v Správe ŠL TANAP (14. 11. 2019) polámala 6500 stromov, v ochrannom obvode Pod­spády 2000 m3, Tatranská Javorina 1500 m3, z oravskej strany v obvode Zverovka, Habovka, Oravice po 500 m3. V Tatranskej oblasti hlásili zvýšené škody aj na elektrickom vedení a podperných stĺpoch. Už dva dni predtým poškodila víchrica porasty v Lesoch mesta Spišská Belá v rozsahu 4000 m3 a plošne znehodnotila 500 m3 smrekovej monokultúry.

Samotný š.p. LESY SR predáva ešte takmer 60 % ťažby z kalamitných porastov. Ďalším ústretovým krokom lesníkov je ponuka nepredaného množstva kalamitného dreva obciam prostredníctvom projektu „Drevo z kalamity pomáha“. V 1. fáze majú k dispozícii asi 35 tisíc m3 (na jednu domácnosť predajú maximálne 5 m3). Toto množstvo dreva ponúkajú OZ len za priame výrobné náklady, drevo predajú ako palivo za 18,24 €/m3 (konečná cena vrátane DPH). Výber domácností, ktoré si budú môcť kúpiť drevo za zvýhodnených podmienok, určí obec, ktorá zabezpečí aj dovoz dreva. Realizácia projektu „Drevo z kalamity pomáha“ je plánovaná v období od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina